Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Architecture
Title in original language Kūrorta infrastruktūras attīstība Jūrmalas pilsētā
Title in English The Development of Resort Infrastructure in the City of Jurmala
Department Faculty of Architecture
Scientific advisor M. Švēde
Reviewer Dokt. B. Vērpe
Abstract Bakalaura darbā tiek pētīts Jūrmalas pilsētas kūrorta infrastruktūras potenciāls. Esošā situācija neatbilst veiksmīgai pilsētas darbībai visa gada garumā. Turklāt dažādās pilsētas apkaimēs attīstības pakāpe atšķiras. Piemēram, Ķemeru apkaime tiek uzskatīta par “zudušo kūrortu”, kamēr Majoru rajonā ik sezonu tiek ieguldīti jauni līdzekļi. Pirmā darba nodaļa veltīta Jūrmalas vēsturiskās attīstības izpētei, sīkāk analizējot lielāko apkaimju veidošanos. Tuvāk apskatīts Ķemeru kultūrvēsturiskais mantojums un izvērtēts tā pašreizējais stāvoklis. Otrajā daļā apkopoti ārvalstu piemēri, bet trešajā daļā analizēti Jūrmalas attīstības dokumenti, koncentrējot uzmanību uz kūrorta un tūrisma infrastruktūras attīstību. Darba mērķis ir konstatēt iespējas, idejas un veicamos pasākumus, kuri būtu izmantojami tālākai Jūrmalas kopējā tēla un kūrorta infrastruktūras attīstībai. Mērķa sasniegšanai veikta ārvalstu piemēru analīze, informācijas vākšana no iespieddarbiem un elektroniskajiem resursiem, kā arī veikta iedzīvotāju aptauja. Pētījumā izmantota kvantitatīvā metode, ar kuras palīdzību noskaidrota Jūrmalas esošo vai kādreizējo iedzīvotāju domas par pašreizējo situāciju Jūrmalā. Kā arī noskaidrotas, kādas ir pilsētas spilgtākās vērtības un kādas izmaiņas pēc pilsētnieku domām būtu nepieciešamas. Rezultātā sniegti priekšlikumi, balstoties uz pētījumā gūto informāciju un aptaujas rezultātiem. Izdarīti secinājumi, kuros atspoguļotas iespējamās darbības veiksmīgai Jūrmalas kūrorta infrastruktūras attīstībai. Atslēgas vārdi: Jūrmala, Ķemeri, kūrorts, kultūrvēsturiskais mantojums. Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras un Pilsētplānošanas fakultātes 4. kursa studentes Laumas Kalniņas bakalaura darbs sastāv no ievada, trīs galvenajām daļām un secinājumiem. Darba pielikumā pievienota aptauja ar respondentu atbildēm. Bakalaura darbs sastāv no 54 lapām, 43 attēliem, 2 Pielikumiem un 68 izmantotiem informācijas avotiem.
Keywords Jūrmala, Ķemeri, kūrorts, kultūrvēsturiskais mantojums
Keywords in English Jurmala, Kemeri, resort, cultural and historical heritage
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 23.01.2017 09:33:17