Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Projektu saskaņošanas process Baltijas valstīs
Nosaukums angļu valodā The Design Agreement Process in the Baltic States
Struktūrvienība 01T00 Arhitektūras un dizaina institūts
Darba vadītājs M. Švēde
Recenzents Dokt. I. Lazdiņš
Anotācija Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras un Pilsētplānošanas 4.kursa studentes Vitas Kudlānes bakalaura darbā „Projektu saskaņošanas process Baltijas valstīs” tiek pētīts, kādi faktori ietekmē projektu saskaņošanas sistēmas Baltijas valstīs, kā arī apkopotas arhitektūras projektēšanas un būvniecības procesa efektivitātes uzlabošanas tendences. Bakalaura darba teorētiskais mērķis ir noskaidrot, kas ietekmē projektēšanas procesu, un ar kādiem paņēmieniem iespējams uzlabot arhitektūras projektēšanas procesa efektivitāti. Darbā ir trīs daļas, kurās apskatīta teorētiska informācija par arhitektūras projektēšanas procesa plānošanu, un faktorus, kas to ietekmē, salīdzināta projektēšanas un projektu saskaņošanas procesa norise Baltijas valstīs, analizēti dati par būvniecības nozares attīstību Baltijas valstīs, un metodes, kas tiek pielietoti, lai to uzlabotu. Tiek apzināta birokrātisko procesu, ietekme analizējot ekspertu intervijas. Bakalaura darba rezultātā, apkopojot iegūto informāciju, tiek veikti secinājumi un izvirzītas rekomendācijas arhitektūras projektēšanas un būvniecības procesa efektivitātes uzlabošanai. Bakalaura darbs sastāv no 50 lappusēm, 4 attēliem, 10 ilustrācijām, 2 tabulām, 1 diagrammas, 10 pielikumiem, darbā izmantoti 47 informācijas avoti.
Atslēgas vārdi Arhitektūras projektēšana, arhitekts, projektēšanas process, projektu saskaņošana, būvatļauja, būvniecības process, digitālā dokumentu iesniegšana
Atslēgas vārdi angļu valodā Architectural designing, architect, the process of designing, project coordination, building permit, the process of construction, digital submission
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 23.01.2017 09:05:13