Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Architecture
Title in original language Projektu saskaņošanas process Baltijas valstīs
Title in English The Design Agreement Process in the Baltic States
Department Faculty of Architecture
Scientific advisor M. Švēde
Reviewer Dokt. I. Lazdiņš
Abstract Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras un Pilsētplānošanas 4.kursa studentes Vitas Kudlānes bakalaura darbā „Projektu saskaņošanas process Baltijas valstīs” tiek pētīts, kādi faktori ietekmē projektu saskaņošanas sistēmas Baltijas valstīs, kā arī apkopotas arhitektūras projektēšanas un būvniecības procesa efektivitātes uzlabošanas tendences. Bakalaura darba teorētiskais mērķis ir noskaidrot, kas ietekmē projektēšanas procesu, un ar kādiem paņēmieniem iespējams uzlabot arhitektūras projektēšanas procesa efektivitāti. Darbā ir trīs daļas, kurās apskatīta teorētiska informācija par arhitektūras projektēšanas procesa plānošanu, un faktorus, kas to ietekmē, salīdzināta projektēšanas un projektu saskaņošanas procesa norise Baltijas valstīs, analizēti dati par būvniecības nozares attīstību Baltijas valstīs, un metodes, kas tiek pielietoti, lai to uzlabotu. Tiek apzināta birokrātisko procesu, ietekme analizējot ekspertu intervijas. Bakalaura darba rezultātā, apkopojot iegūto informāciju, tiek veikti secinājumi un izvirzītas rekomendācijas arhitektūras projektēšanas un būvniecības procesa efektivitātes uzlabošanai. Bakalaura darbs sastāv no 50 lappusēm, 4 attēliem, 10 ilustrācijām, 2 tabulām, 1 diagrammas, 10 pielikumiem, darbā izmantoti 47 informācijas avoti.
Keywords Arhitektūras projektēšana, arhitekts, projektēšanas process, projektu saskaņošana, būvatļauja, būvniecības process, digitālā dokumentu iesniegšana
Keywords in English Architectural designing, architect, the process of designing, project coordination, building permit, the process of construction, digital submission
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 23.01.2017 09:05:13