Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids inženiera profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ugunsdrošība un civilā aizsardzība
Nosaukums Plūdu riska pārvaldība
Nosaukums angļu valodā Flood risk management
Autors Ingars Avens
Struktūrvienība 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts
Darba vadītājs J.Malahova
Recenzents A.Putrālis, Mg.
Anotācija Diplomprojekta tēma ir “Plūdu riska pārvaldība”. Preventīvi pasākumi un savlaicīgi un pamatoti plūdu riska novēršanas pasākumi var palīdzēt mazināt plūdu rašanās risku un to radītās sekas. Turklāt, aizsardzība no plūdiem primāri ir nepieciešama apdzīvotām teritorijām, īpaši, ja runa ir par blīvi apdzīvotām teritorijām, jo šādās reizēs plūdi var skart lielu skaitu iedzīvotāju un viņu īpašumus, tādējādi nodarot lielus materiālos zaudējumu ne tikai šo teritoriju iedzīvotajiem, bet arī uzņēmējdarbības infrastruktūrai, kas attiecīgi var rezultēties ievērojamos materiālos un sociālekonomiskos zaudējumos. Diplomprojekta mērķis ir atspoguļot plūdu riska pārvaldības teorētiskos un praktiskos aspektus, apzināt potenciālo plūdu ietekmi uz dabas un sociālekonomisko vidi, kā izvērtēt plūdu riska mazināšanas pasākumu lietderību. Darba mērķa sasniegšanai izvirzīti sekojoši uzdevumi: 1) Izpētīt un raksturot plūdu jēdzienu un plūdu riska definīciju Latvijā un Eiropas Savienībā; 2) Izpētīt un raksturot plūdu riska pārvaldības tiesiskos un institucionālos aspektus; 3) Veikt plūdu riska novērtējuma analītisku pārskatu Daugavas labajā krastā Rīgā, Ķengaraga teritorijā; 4) Veikt izmaksu un ieguvumu analīzi plūdu riska novēršanas pasākumiem Daugavas labajā krastā Rīgā, Ķengaraga teritorijā. Darbs sastāv no 3 daļām. Analītiskā apskata daļa ietver plūdu raksturojumu un plūdu riska jēdzienu definējumu, kā arī apskata plūdu riska pārvaldības tiesiskos un institucionālos aspektus. Pētījumu un aprēķinu daļa ietver pretplūdu aizsardzības pasākumu analīzi Daugavas labajā krastā Rīgā, Ķengaraga teritorijā, uz kā pamatojoties veikta izmaksu un ieguvumu analīze, izvērtējot iespējamo pretplūdu aizsardzības pasākumu plāna lietderīgumu. Praktiskajā daļā autors sniedz tehnoloģisko un praktisko aspektu izvērtējumu izpētīto plūdu riska pasākumu īstenošanai. Teoriju analīzes un veiktās izpētes rezultātā izstrādāti secinājumi un ieteikumi. Darbs sastāv no 65 lpp., kas ietver 7 attēlus, 22 tabulas, izmantoti 65 literatūras un informācijas avoti.
Atslēgas vārdi Plūdi, plūdu risks, riska pārvaldība, plūdu aizsardzība.
Atslēgas vārdi angļu valodā Floods, flood risk, risk management, flood protection.
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 21.01.2017 22:18:42