Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Engineer
Title of the study programm Fire Safety and Civil Protection
Title in original language Plūdu riska pārvaldība
Title in English Flood risk management
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor J.Malahova
Reviewer A.Putrālis, Mg.
Abstract Diplomprojekta tēma ir “Plūdu riska pārvaldība”. Preventīvi pasākumi un savlaicīgi un pamatoti plūdu riska novēršanas pasākumi var palīdzēt mazināt plūdu rašanās risku un to radītās sekas. Turklāt, aizsardzība no plūdiem primāri ir nepieciešama apdzīvotām teritorijām, īpaši, ja runa ir par blīvi apdzīvotām teritorijām, jo šādās reizēs plūdi var skart lielu skaitu iedzīvotāju un viņu īpašumus, tādējādi nodarot lielus materiālos zaudējumu ne tikai šo teritoriju iedzīvotajiem, bet arī uzņēmējdarbības infrastruktūrai, kas attiecīgi var rezultēties ievērojamos materiālos un sociālekonomiskos zaudējumos. Diplomprojekta mērķis ir atspoguļot plūdu riska pārvaldības teorētiskos un praktiskos aspektus, apzināt potenciālo plūdu ietekmi uz dabas un sociālekonomisko vidi, kā izvērtēt plūdu riska mazināšanas pasākumu lietderību. Darba mērķa sasniegšanai izvirzīti sekojoši uzdevumi: 1) Izpētīt un raksturot plūdu jēdzienu un plūdu riska definīciju Latvijā un Eiropas Savienībā; 2) Izpētīt un raksturot plūdu riska pārvaldības tiesiskos un institucionālos aspektus; 3) Veikt plūdu riska novērtējuma analītisku pārskatu Daugavas labajā krastā Rīgā, Ķengaraga teritorijā; 4) Veikt izmaksu un ieguvumu analīzi plūdu riska novēršanas pasākumiem Daugavas labajā krastā Rīgā, Ķengaraga teritorijā. Darbs sastāv no 3 daļām. Analītiskā apskata daļa ietver plūdu raksturojumu un plūdu riska jēdzienu definējumu, kā arī apskata plūdu riska pārvaldības tiesiskos un institucionālos aspektus. Pētījumu un aprēķinu daļa ietver pretplūdu aizsardzības pasākumu analīzi Daugavas labajā krastā Rīgā, Ķengaraga teritorijā, uz kā pamatojoties veikta izmaksu un ieguvumu analīze, izvērtējot iespējamo pretplūdu aizsardzības pasākumu plāna lietderīgumu. Praktiskajā daļā autors sniedz tehnoloģisko un praktisko aspektu izvērtējumu izpētīto plūdu riska pasākumu īstenošanai. Teoriju analīzes un veiktās izpētes rezultātā izstrādāti secinājumi un ieteikumi. Darbs sastāv no 65 lpp., kas ietver 7 attēlus, 22 tabulas, izmantoti 65 literatūras un informācijas avoti.
Keywords Plūdi, plūdu risks, riska pārvaldība, plūdu aizsardzība.
Keywords in English Floods, flood risk, risk management, flood protection.
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 21.01.2017 22:18:42