Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids inženiera profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ugunsdrošība un civilā aizsardzība
Nosaukums Kritēriji un prasības paaugstinātas bīstamības objektu avārijas vienību izveidošanai
Nosaukums angļu valodā Criteries and requirements to establish emergency units for objects of increased danger
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs A.Krauklis, Ing.
Recenzents N.Jēkabsons, VUGD
Anotācija Diplomdarba tēma: “Kritēriji un prasības paaugstinātas bīstamības objektu avārijas vienību izveidošanai”. Diplomdarba mērķis: izpētīt esošos reglamentējošos normatīvus, uz kuru pamata paaugstinātas bīstamības objektos ir veidojamas, vai var tikt izveidotas avārijas vienības un izstrādāt kritērijus un prasības paaugstinātas bīstamības objektu avārijas vienību izveidošanai. Lai sasniegtu diplomdarba mērķi, diplomdarba autors izvirza šādus uzdevumus: Izpētīt normatīvos aktus, kas reglamentē paaugstinātas bīstamības objektos avārijas vienību izveidošanu, izpētīt Latvijas paaugstinātas bīstamības objektus un to darbības sfēras, veikt rūpniecisko avāriju statistikas datu apkopošanu un analīzi, izvērtēt paaugstinātas bīstamības objektu avārijas vienību izveidošanas aktualitāti, izstrādāt un piedāvāt kritērijus un prasības paaugstinātas bīstamības objektu avārijas vienību izveidošanai. Diplomdarbs sastāv no 3 nodaļām un 12 apakšnodaļām. Nodaļās un apakšnodaļās ir izpētīti normatīvie dokumenti, statistika par rūpnieciskajām avārijas situācijām Latvijā pēdējos 5 gados, paaugstnātas bīstamības un augstāka riska objektu analīze, avārijas vienību izveidošanas nepieciešamība un izstrādāti kritēriji un prasības šo vienību izveidošanai. Darbs sastāv no 55 lapām, 12 tabulām, 11 attēliem un diplomdarba bibliogrāfiskajā sarakstā izmantoti 22 avoti.
Atslēgas vārdi Avārijas vienības izveidošana
Atslēgas vārdi angļu valodā Emergency units
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 20.01.2017 14:20:52