Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Engineer
Title of the study programm Fire Safety and Civil Protection
Title in original language Kritēriji un prasības paaugstinātas bīstamības objektu avārijas vienību izveidošanai
Title in English Criteries and requirements to establish emergency units for objects of increased danger
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor A.Krauklis, Ing.
Reviewer N.Jēkabsons, VUGD
Abstract Diplomdarba tēma: “Kritēriji un prasības paaugstinātas bīstamības objektu avārijas vienību izveidošanai”. Diplomdarba mērķis: izpētīt esošos reglamentējošos normatīvus, uz kuru pamata paaugstinātas bīstamības objektos ir veidojamas, vai var tikt izveidotas avārijas vienības un izstrādāt kritērijus un prasības paaugstinātas bīstamības objektu avārijas vienību izveidošanai. Lai sasniegtu diplomdarba mērķi, diplomdarba autors izvirza šādus uzdevumus: Izpētīt normatīvos aktus, kas reglamentē paaugstinātas bīstamības objektos avārijas vienību izveidošanu, izpētīt Latvijas paaugstinātas bīstamības objektus un to darbības sfēras, veikt rūpniecisko avāriju statistikas datu apkopošanu un analīzi, izvērtēt paaugstinātas bīstamības objektu avārijas vienību izveidošanas aktualitāti, izstrādāt un piedāvāt kritērijus un prasības paaugstinātas bīstamības objektu avārijas vienību izveidošanai. Diplomdarbs sastāv no 3 nodaļām un 12 apakšnodaļām. Nodaļās un apakšnodaļās ir izpētīti normatīvie dokumenti, statistika par rūpnieciskajām avārijas situācijām Latvijā pēdējos 5 gados, paaugstnātas bīstamības un augstāka riska objektu analīze, avārijas vienību izveidošanas nepieciešamība un izstrādāti kritēriji un prasības šo vienību izveidošanai. Darbs sastāv no 55 lapām, 12 tabulām, 11 attēliem un diplomdarba bibliogrāfiskajā sarakstā izmantoti 22 avoti.
Keywords Avārijas vienības izveidošana
Keywords in English Emergency units
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 20.01.2017 14:20:52