Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids inženiera profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ugunsdrošība un civilā aizsardzība
Nosaukums Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta attīstības stratēģija līdz 2015.gadam
Nosaukums angļu valodā State Fire and Rescue Service development strategy until Year 2025
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs A.Ozoliņš, Ing.
Recenzents J.Kisļaks, Dr.sc.ing.
Anotācija Dipolmprojekta darba tēma ir „Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta attīstības stratēģija līdz 2025.gadam”. Darba mērķis ir izstrādāt ieteikumus Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta attīstības stratēģijas līdz 2025.gadam izstrādei. Mērķa sasniegšanai tika izvirzīti uzdevumi: 1. izpētīt, izanalizēt literatūras avotus un normatīvos aktus ugunsdrošības jomā; 2. noskaidrot un izpētīt VUGD funkciju un uzdevumu veikšanu ugunsdrošības un ugunsdzēsības jomā; 3. izstrādāt priekšlikumus un piedāvāt konkrētas darbības VUGD attīstībai; 4. izveidot VUGD attīstības stratēģijas izstrādei vadlīnijas līdz 2025.gadam. Diplomprojekta pirmajā daļā tiek izpētīta Latvijas un Ārvalstu normatīvo dokumentu bāze par Valstu uzdevumiem ugunsdrošības un civilās aizsardzības jomā. Veikta informācijas avotu pētījumu analīze. Tiek konstatētas atšķirīgas pieejas uzdevumu veikšanā. Diplomprojekta otrajā daļā autors izpēta esošo situāciju VUGD Latvijā, veic salīdzinājumu ar Ārvalstu labās prakses piemēriem. Diplomprojekta trešajā daļā autors rod risinājumus, izstrādā priekšlikumus, ieteikumus VUGD attīstības stratēģijas vadlīnijām līdz 2025.gadam izstrādei. Diplomprojekta izstrādē tiek izmantota monogrāfiskā un empīriskā pētīšanas metode, veicot literatūras analīzi. Darbs sastāv no ievada, trīs daļām, desmit nodaļām, četrām apakšnodaļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Diplomprojekta apjoms ir 53 lappuses, 1 tabulu, 6 attēlus, diplomprojekts, kā arī 10 bibliogrāfiskos pirmavotus.
Atslēgas vārdi Attīstības stratēģija
Atslēgas vārdi angļu valodā development strategy
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 20.01.2017 12:24:39