Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Engineer
Title of the study programm Fire Safety and Civil Protection
Title in original language Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta attīstības stratēģija līdz 2015.gadam
Title in English State Fire and Rescue Service development strategy until Year 2025
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor A.Ozoliņš, Ing.
Reviewer J.Kisļaks, Dr.sc.ing.
Abstract Dipolmprojekta darba tēma ir „Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta attīstības stratēģija līdz 2025.gadam”. Darba mērķis ir izstrādāt ieteikumus Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta attīstības stratēģijas līdz 2025.gadam izstrādei. Mērķa sasniegšanai tika izvirzīti uzdevumi: 1. izpētīt, izanalizēt literatūras avotus un normatīvos aktus ugunsdrošības jomā; 2. noskaidrot un izpētīt VUGD funkciju un uzdevumu veikšanu ugunsdrošības un ugunsdzēsības jomā; 3. izstrādāt priekšlikumus un piedāvāt konkrētas darbības VUGD attīstībai; 4. izveidot VUGD attīstības stratēģijas izstrādei vadlīnijas līdz 2025.gadam. Diplomprojekta pirmajā daļā tiek izpētīta Latvijas un Ārvalstu normatīvo dokumentu bāze par Valstu uzdevumiem ugunsdrošības un civilās aizsardzības jomā. Veikta informācijas avotu pētījumu analīze. Tiek konstatētas atšķirīgas pieejas uzdevumu veikšanā. Diplomprojekta otrajā daļā autors izpēta esošo situāciju VUGD Latvijā, veic salīdzinājumu ar Ārvalstu labās prakses piemēriem. Diplomprojekta trešajā daļā autors rod risinājumus, izstrādā priekšlikumus, ieteikumus VUGD attīstības stratēģijas vadlīnijām līdz 2025.gadam izstrādei. Diplomprojekta izstrādē tiek izmantota monogrāfiskā un empīriskā pētīšanas metode, veicot literatūras analīzi. Darbs sastāv no ievada, trīs daļām, desmit nodaļām, četrām apakšnodaļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Diplomprojekta apjoms ir 53 lappuses, 1 tabulu, 6 attēlus, diplomprojekts, kā arī 10 bibliogrāfiskos pirmavotus.
Keywords Attīstības stratēģija
Keywords in English development strategy
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 20.01.2017 12:24:39