Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ģeomātika
Nosaukums "Kopīpašuma sadalīšana"
Nosaukums angļu valodā "Division of Joint Estate"
Struktūrvienība 24100 Transportbūvju institūts
Darba vadītājs Olita Metuma
Recenzents Aldis Rausis
Anotācija Bakalaura darbs ar inženierprojekta daļu “Kopīpašuma sadalīšana” apskata kopīpašuma jēdzienu un tā sadalīšanas iespējas. Plašāk tiek apskatīta reālās sadales procedūra zemes vienībai. Darba teorētiskajā daļā tiek apskatīts kopīpašuma jēdziens, tiek plašāk apkatīti CL 1067.-1075.panti un citi normatīvie akti, kas regulē kopīpašuma izveidošanu un tā izbeigšanu. Tiek apskatīti statistikas dati no zemesgrāmatas par reālas sadales līgumu noslēgšanu, kā arī zemes vienības reālās sadales procedūra. Inžernierprojekta daļā tiek veikta reālās sadales procedūra diviem objektiem, sākot ar zemes ierīcības projekta izstrādāšanu, turpinot ar kadastrālās uzmērīšanas darbu veikšanu, beidzot ar reģistrāciju zemesgrāmatā. Viens no objektiem atodas Rīgas pilsētā, bet otrs objekts atrodas Stopiņu novada Rumbulas ciema teritorijā. Tēmā ir aktuāla, jo pastāvot individuālajam īpašumam tam blakus vienmēr pastāvēs arī kopīpašums. Tā kā kopīpašums ne vienmēr ir vēlamā īpašuma forma, tad vienmēr būs personas, kas gribēs izstāties no kopīpašuma.
Atslēgas vārdi reālā sadale, kopīpašums, zemesgrāmata, kadastrālā uzmērīšana, civillikums
Atslēgas vārdi angļu valodā Civil Law, joint estate, cadastral survey works, Land Register procedures
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 19.01.2017 14:05:31