Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Geomatics
Title in original language "Kopīpašuma sadalīšana"
Title in English "Division of Joint Estate"
Department 24100 Institute of Transport Infrastructure Engineering
Scientific advisor Olita Metuma
Reviewer Aldis Rausis
Abstract Bakalaura darbs ar inženierprojekta daļu “Kopīpašuma sadalīšana” apskata kopīpašuma jēdzienu un tā sadalīšanas iespējas. Plašāk tiek apskatīta reālās sadales procedūra zemes vienībai. Darba teorētiskajā daļā tiek apskatīts kopīpašuma jēdziens, tiek plašāk apkatīti CL 1067.-1075.panti un citi normatīvie akti, kas regulē kopīpašuma izveidošanu un tā izbeigšanu. Tiek apskatīti statistikas dati no zemesgrāmatas par reālas sadales līgumu noslēgšanu, kā arī zemes vienības reālās sadales procedūra. Inžernierprojekta daļā tiek veikta reālās sadales procedūra diviem objektiem, sākot ar zemes ierīcības projekta izstrādāšanu, turpinot ar kadastrālās uzmērīšanas darbu veikšanu, beidzot ar reģistrāciju zemesgrāmatā. Viens no objektiem atodas Rīgas pilsētā, bet otrs objekts atrodas Stopiņu novada Rumbulas ciema teritorijā. Tēmā ir aktuāla, jo pastāvot individuālajam īpašumam tam blakus vienmēr pastāvēs arī kopīpašums. Tā kā kopīpašums ne vienmēr ir vēlamā īpašuma forma, tad vienmēr būs personas, kas gribēs izstāties no kopīpašuma.
Keywords reālā sadale, kopīpašums, zemesgrāmata, kadastrālā uzmērīšana, civillikums
Keywords in English Civil Law, joint estate, cadastral survey works, Land Register procedures
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 19.01.2017 14:05:31