Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Daudzstāvu dzīvojamā māja Oslo"
Nosaukums angļu valodā "Multy storey residential building in Oslo"
Struktūrvienība 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Darba vadītājs Leonīds Pakrastiņš
Recenzents Videvuds Ārijs Lapsa
Anotācija Diplomdarba pētnieciskās daļas tēma ir “Putu betona cilindrisku paraugu agrīnā šļūde spiedē”. Darbā aprakstīta šļūde, šļūdi ietekmējošie faktori. Apskatīta līdz šim pieejamā informācija par putu betona izgatavošanu, tā īpašībām un pielietošanu. Veikts laboratorijas darbs ar mērķi noskaidrot kā agrīni šļūdē dažādi putu betona sastāvi, kuri slogoti dažādos vecumos pēc izgatavošanas, izveidot vienkāršotu aprēķina modeli vienam putu betona sastāvam agrīnās šļūdes noteikšanai. Eksperimentam izveidoti 4 dažādi betona sastāvi. Kopā izveidoti 36 paraugi, no kuriem 8 (2 paraugi no katra sastāva) slogoti ar 60% no graujošās slodzes 7 dienas pēc izgatavošanas, 8 slogoti ar 20% no graujošās slodzes 7 dienas pēc izgatavošanas un 8 slogoti ar 20% no graujošās slodzes 28 dienas pēc izgatavošanas. 12 paraugi izmantoti graujošo slodžu uz spiedi noteikšanai noteiktajos laikos pēc izgatavošanas. Darba apjoms pētnieciskajai daļai: 45 lappuses, 8 tabulas, 27 attēli un 15 literatūras avoti. Inženierprojekta tēma ir “Daudzstāvu dzīvojamā māja Oslo”. Inženierdarbā aprakstīti nama arhitektūras risinājumi, inženiertehniskie risinājumi, būvdarbu organizācijas un darba drošības apsvērumi, izveidots kalendārais grafiks un aprēķināta būvdarbu izmaksu tāme. Ēkas statiskā analīze veikta programmā AXIS VM13. Darbā veikts nesošo konstrukciju – monolītās jumta plātnes, pirmā stāva nesošās tērauda kolonnas un tās balstmezgla aprēķins, pašnesošā ārsienas koka paneļa aprēķins un pamata aprēķins. Darba apjoms inženierprojektā: 87 lappuses, 10 tabulas, 21 attēls un 24 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Putu betons, Šļūde, betona šļūde, vienkāršots aprēķinu modelis, daudzstāvu dzīvojamā ēka Oslo
Atslēgas vārdi angļu valodā foam concrete, creep, concrete creep, Simple creep model, multy storey residental building in Oslo
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 19.01.2017 00:00:38