Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Civil Engineering
Title in original language "Daudzstāvu dzīvojamā māja Oslo"
Title in English "Multy storey residential building in Oslo"
Department 24000 Faculty of Civil Engineering
Scientific advisor Leonīds Pakrastiņš
Reviewer Videvuds Ārijs Lapsa
Abstract Diplomdarba pētnieciskās daļas tēma ir “Putu betona cilindrisku paraugu agrīnā šļūde spiedē”. Darbā aprakstīta šļūde, šļūdi ietekmējošie faktori. Apskatīta līdz šim pieejamā informācija par putu betona izgatavošanu, tā īpašībām un pielietošanu. Veikts laboratorijas darbs ar mērķi noskaidrot kā agrīni šļūdē dažādi putu betona sastāvi, kuri slogoti dažādos vecumos pēc izgatavošanas, izveidot vienkāršotu aprēķina modeli vienam putu betona sastāvam agrīnās šļūdes noteikšanai. Eksperimentam izveidoti 4 dažādi betona sastāvi. Kopā izveidoti 36 paraugi, no kuriem 8 (2 paraugi no katra sastāva) slogoti ar 60% no graujošās slodzes 7 dienas pēc izgatavošanas, 8 slogoti ar 20% no graujošās slodzes 7 dienas pēc izgatavošanas un 8 slogoti ar 20% no graujošās slodzes 28 dienas pēc izgatavošanas. 12 paraugi izmantoti graujošo slodžu uz spiedi noteikšanai noteiktajos laikos pēc izgatavošanas. Darba apjoms pētnieciskajai daļai: 45 lappuses, 8 tabulas, 27 attēli un 15 literatūras avoti. Inženierprojekta tēma ir “Daudzstāvu dzīvojamā māja Oslo”. Inženierdarbā aprakstīti nama arhitektūras risinājumi, inženiertehniskie risinājumi, būvdarbu organizācijas un darba drošības apsvērumi, izveidots kalendārais grafiks un aprēķināta būvdarbu izmaksu tāme. Ēkas statiskā analīze veikta programmā AXIS VM13. Darbā veikts nesošo konstrukciju – monolītās jumta plātnes, pirmā stāva nesošās tērauda kolonnas un tās balstmezgla aprēķins, pašnesošā ārsienas koka paneļa aprēķins un pamata aprēķins. Darba apjoms inženierprojektā: 87 lappuses, 10 tabulas, 21 attēls un 24 literatūras avoti.
Keywords Putu betons, Šļūde, betona šļūde, vienkāršots aprēķinu modelis, daudzstāvu dzīvojamā ēka Oslo
Keywords in English foam concrete, creep, concrete creep, Simple creep model, multy storey residental building in Oslo
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 19.01.2017 00:00:38