Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Automobiļu transports
Nosaukums Cetānmašīnas IDT-69 aprīkošana ar kritiskās plūsmas sprauslu
Nosaukums angļu valodā Cetane Engine IDT-69 Equip with Critical Flow Nozzle
Struktūrvienība 25500 Transporta institūts
Darba vadītājs Jānis Rudzītis
Recenzents M.Sc.Ing.lektors Māris Gailis
Anotācija Maģistra darba tēma ir „Cetānmašīnas IDT-69 aprīkošana ar kritiskās plūsmas sprauslu”. Maģistra darba mērķis ir paplašināt iespējamo mērījumu daudzveidību un nodrošināt labāku mērījumu atkārtojamību pie dažādiem apkārtējās vides apstākļiem, strādājot ar cetānmašīnu IDT-69. Lai sasniegtu darbā izvirzīto mērķi, tika izvirzīti sekojoši uzdevumi, pirmkārt, pamatojoties uz ISO 9300 standartu, aprīkot cetānmašīnu IDT-69 ar kritiskās plūsmas sprauslu. Otrkārt, veikt iepriekš veikto pētījumu analīzi, apskatot kritiskās plūsmas sprauslas uzstādīšanu, mērījumu rezultātu precizitāti un iespējamos faktorus, kas var ietekmēt mērījumu precizitāti. Treškārt, izstrādāt mērījumu metodiku, strādājot ar kritiskās plūsmas sprauslu. Pārbaudāmā hipotēze: ar kritiskās plūsmas sprauslu ir iespējams precīzi izmērīt ieplūstošā gaisa masu, tādejādi nodrošinot augstu veicamo eksperimentu atkārtojamību. Izvēlētā pētnieciskā metode ir aktīvi veikts eksperiments. Darbs tiek balstīts uz iepriekš veikto pētījumu analīzi un ISO 9300 standartu. Darbs sastāv no piecām nodaļām. Pirmajā nodaļā tiek aplūkoti dažādi plūsmas mērīšanas paņēmieni, īpaši analizējot kritiskās plūsmas sprauslu un tās ISO 9300 standartu. Otrajā nodaļā tiek apskatīti dažādi zinātniskie raksti saistībā ar kritiskās plūsmas sprauslu. Trešajā nodaļā tiek aprakstīta pētījuma metodoloģija – aprakstīta izvēlētā pētīšanas metode un veikto pētījumu metodika. Darba ceturtā nodaļa ir veltīta pētījuma datu raksturojumam un datu apstrādei. Piektās nodaļas ietvaros tiek uzrādīti un analizēti iegūtie mērījuma rezultāti, tiek veikta tiešo un netiešo mērījumu analīze. Izvirzītā hipotēze apstiprinājās, proti, ar kritiskās plūsmas sprauslas palīdzību ir iespējams nodrošināt augstu veicamo eksperimentu atkārtojamību. Papildus darbā tika veikti secinājumi par dažādu cetānmašīnas ieplūdes apstākļu ietekmi uz dažādiem motora darbības rādītājiem. Darba aprakstošās daļas apjoms ir 87 lappuses. Darbā ir iekļautas 3 tabulas, 44 attēli un 8 pielikumi. Darbs ir uzrakstīts latviešu valodā.
Atslēgas vārdi gaisa masas plūsmas mērīšana, kritiskās plūsmas sprausla, spiediens ieplūdes kolektorā, temperatūra ieplūdes kolektorā
Atslēgas vārdi angļu valodā air mass flow measurement, critical flow nozzle, intake manifold pressure, intake manifold temperature
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 17.01.2017 10:24:24