Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Automobile Transport
Title in original language Cetānmašīnas IDT-69 aprīkošana ar kritiskās plūsmas sprauslu
Title in English Cetane Engine IDT-69 Equip with Critical Flow Nozzle
Department
Scientific advisor Jānis Rudzītis
Reviewer M.Sc.Ing.lektors Māris Gailis
Abstract Maģistra darba tēma ir „Cetānmašīnas IDT-69 aprīkošana ar kritiskās plūsmas sprauslu”. Maģistra darba mērķis ir paplašināt iespējamo mērījumu daudzveidību un nodrošināt labāku mērījumu atkārtojamību pie dažādiem apkārtējās vides apstākļiem, strādājot ar cetānmašīnu IDT-69. Lai sasniegtu darbā izvirzīto mērķi, tika izvirzīti sekojoši uzdevumi, pirmkārt, pamatojoties uz ISO 9300 standartu, aprīkot cetānmašīnu IDT-69 ar kritiskās plūsmas sprauslu. Otrkārt, veikt iepriekš veikto pētījumu analīzi, apskatot kritiskās plūsmas sprauslas uzstādīšanu, mērījumu rezultātu precizitāti un iespējamos faktorus, kas var ietekmēt mērījumu precizitāti. Treškārt, izstrādāt mērījumu metodiku, strādājot ar kritiskās plūsmas sprauslu. Pārbaudāmā hipotēze: ar kritiskās plūsmas sprauslu ir iespējams precīzi izmērīt ieplūstošā gaisa masu, tādejādi nodrošinot augstu veicamo eksperimentu atkārtojamību. Izvēlētā pētnieciskā metode ir aktīvi veikts eksperiments. Darbs tiek balstīts uz iepriekš veikto pētījumu analīzi un ISO 9300 standartu. Darbs sastāv no piecām nodaļām. Pirmajā nodaļā tiek aplūkoti dažādi plūsmas mērīšanas paņēmieni, īpaši analizējot kritiskās plūsmas sprauslu un tās ISO 9300 standartu. Otrajā nodaļā tiek apskatīti dažādi zinātniskie raksti saistībā ar kritiskās plūsmas sprauslu. Trešajā nodaļā tiek aprakstīta pētījuma metodoloģija – aprakstīta izvēlētā pētīšanas metode un veikto pētījumu metodika. Darba ceturtā nodaļa ir veltīta pētījuma datu raksturojumam un datu apstrādei. Piektās nodaļas ietvaros tiek uzrādīti un analizēti iegūtie mērījuma rezultāti, tiek veikta tiešo un netiešo mērījumu analīze. Izvirzītā hipotēze apstiprinājās, proti, ar kritiskās plūsmas sprauslas palīdzību ir iespējams nodrošināt augstu veicamo eksperimentu atkārtojamību. Papildus darbā tika veikti secinājumi par dažādu cetānmašīnas ieplūdes apstākļu ietekmi uz dažādiem motora darbības rādītājiem. Darba aprakstošās daļas apjoms ir 87 lappuses. Darbā ir iekļautas 3 tabulas, 44 attēli un 8 pielikumi. Darbs ir uzrakstīts latviešu valodā.
Keywords gaisa masas plūsmas mērīšana, kritiskās plūsmas sprausla, spiediens ieplūdes kolektorā, temperatūra ieplūdes kolektorā
Keywords in English air mass flow measurement, critical flow nozzle, intake manifold pressure, intake manifold temperature
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 17.01.2017 10:24:24