Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums „Ceļu būves uzņēmuma ieguvumi izmantojot 2D un 3D būvmehānismu kontroles sistēmas” („Autoceļa A2 posma pārbūve”)
Nosaukums angļu valodā „Benefits of Road Construction Company of Using 2D and 3D Construction Machinery Control Systems” („Reconstruction of Road A2 Section”)
Autors Aina Kravale
Struktūrvienība 24100 Transportbūvju institūts
Darba vadītājs B.Jeļisejevs
Recenzents
Anotācija Bakalaura darbs ar inženierprojektu sastāv no divām daļām: bakalaura darba un inženierprojekta daļas. Bakalaura darba tēma ir “Ceļu būves uzņēmuma ieguvumi izmantojot 2D un 3D būvmehānismu kontroles sistēmas” un inženierprojekts „ Autoceļa A2 Rīga-Sigulda-Igaunijas robeža km 90.00-95.00 posma pārbūve ”. Bakalaura darbs izstrādāts ar mērķi uzskaitīt un analīzet ceļu būves uzņēmuma ieguvumus izmantojot 2D un 3D būvmehānismu kontroles sistēmas. Darba gaitā tika analizēts vietējais būvniecības uzņēmums, kas vairākus gadus aktīvi izmanto šīs kontroles sistēmas. Bakalaura darbā tiek apskatīti kontroles sistēmu darbības principi, aprakstīti, salīdzināti būvmehānismu un instrumentu funkcijas to priekšrocības, uzskaitīti un analizēti uzņēmuma ieguvumi. Inženieprojektā izstrādāts valsts autoceļa A2 posma pārbūves projekts. Tiek izvērtēti satiksmes intensitātes rādītāji, veikti ceļa segas konstrukciju aprēķini un to salīdzinājums un piedāvāts ekonomiski izdevīgākais risinājums. Darba gaitā izstrādāta pārbūvējamā posma grafiskā daļa (rasējumi), kā arī veikts pilns darba apraksts (paskaidrojuma raksts, specifikācijas, saraksti). Bakalaura darba ar inženierprojektu apjoms – 149 lpp, 27 attēli, 9 tabulas un 1 pielikums. Grafiskajā daļa ir 9 rasējumi. Izmantoto literatūras avotu skaits – 19, latviešu, krievu un angļu valodā
Atslēgas vārdi 2D un 3D kontroles sistēmas
Atslēgas vārdi angļu valodā 2D and 3D Construction Machinery Control Systems
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 12.01.2017 18:31:17