Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Transportation Engineering
Title in original language „Ceļu būves uzņēmuma ieguvumi izmantojot 2D un 3D būvmehānismu kontroles sistēmas” („Autoceļa A2 posma pārbūve”)
Title in English „Benefits of Road Construction Company of Using 2D and 3D Construction Machinery Control Systems” („Reconstruction of Road A2 Section”)
Department 24100 Institute of Transport Infrastructure Engineering
Scientific advisor B.Jeļisejevs
Reviewer
Abstract Bakalaura darbs ar inženierprojektu sastāv no divām daļām: bakalaura darba un inženierprojekta daļas. Bakalaura darba tēma ir “Ceļu būves uzņēmuma ieguvumi izmantojot 2D un 3D būvmehānismu kontroles sistēmas” un inženierprojekts „ Autoceļa A2 Rīga-Sigulda-Igaunijas robeža km 90.00-95.00 posma pārbūve ”. Bakalaura darbs izstrādāts ar mērķi uzskaitīt un analīzet ceļu būves uzņēmuma ieguvumus izmantojot 2D un 3D būvmehānismu kontroles sistēmas. Darba gaitā tika analizēts vietējais būvniecības uzņēmums, kas vairākus gadus aktīvi izmanto šīs kontroles sistēmas. Bakalaura darbā tiek apskatīti kontroles sistēmu darbības principi, aprakstīti, salīdzināti būvmehānismu un instrumentu funkcijas to priekšrocības, uzskaitīti un analizēti uzņēmuma ieguvumi. Inženieprojektā izstrādāts valsts autoceļa A2 posma pārbūves projekts. Tiek izvērtēti satiksmes intensitātes rādītāji, veikti ceļa segas konstrukciju aprēķini un to salīdzinājums un piedāvāts ekonomiski izdevīgākais risinājums. Darba gaitā izstrādāta pārbūvējamā posma grafiskā daļa (rasējumi), kā arī veikts pilns darba apraksts (paskaidrojuma raksts, specifikācijas, saraksti). Bakalaura darba ar inženierprojektu apjoms – 149 lpp, 27 attēli, 9 tabulas un 1 pielikums. Grafiskajā daļa ir 9 rasējumi. Izmantoto literatūras avotu skaits – 19, latviešu, krievu un angļu valodā
Keywords 2D un 3D kontroles sistēmas
Keywords in English 2D and 3D Construction Machinery Control Systems
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 12.01.2017 18:31:17