Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Tehniskā tulkošana
Nosaukums Nozīme un nozīmes pārnese mūsdienu SLV tekstos
Nosaukums angļu valodā Meaning and Meaning Shifts in Contemporary LSP Texts
Autors Nadežda Ļacka
Struktūrvienība 23200 ETHF Lietišķās valodniecības institūts
Darba vadītājs Larisa Iļinska
Recenzents Dr.philol., Mag.oec., Profesore Marina Platonova
Anotācija Maģistra darba autore ir Nadežda Ļacka, 2. kursa profesionālā maģistra studiju programmas "Tehniskā tulkošana", Rīgas Tehniskās universitātes, Lietišķās valodniecības institūta studente. Maģistra darba nosaukums ir "Nozīme un nozīmes pārnese mūsdienu SLV tekstos". Maģistra darbs sastāv no trim daļām: teorētiskās, analītiskās un praktiskās. Teorētiskajā daļā Maģistra darba autore izpēta teoriju kas ir saistīta ar nozīmes un konteksta savstarpējas attiecības galvenajiem aspektiem un veic dažādu klasifikāciju analīzi, ko piedāvā teorētiķi. Autore arī nosaka galvenos jautājumus, kas ir saistīti ar attiecību starp nozīmi un kontekstu. Praktiskā daļa sastāv no tulkojuma, kas veidots pēc fragmenta no grāmatas "Green economics: An introduction to theory, policy and practice” kuras autore ir Mollija Skota Kato. Šajā daļā Maģistra darba autore pielieto pieredzi gūto teorētiska darba ietvaros un ražo kvalitatīvu tulkojumu. Avota teksts ietver garus sarežģītus teikumus un terminoloģiju, kas piedāvā iespēju pētniecībai. Avota teksts ir izvēlēts, jo autorei ir velme turpināt pētīt LSV tekstu raksturu. Maģistra darbs sastāv no 136 lappusēm, tostarp iekļaujot, teorētisko, analītisko un praktisko daļas, secinājumu un bibliogrāfiju. Maģistra darbā ir iekļauti divi pielikumi: Terminu glosārijs (130 ieraksti), Glosārijs ar vārdiem, kuru nozīme ir atkarīga no konteksta (96 ieraksti) un avota tekst.
Atslēgas vārdi Nozīme, Konteksts, LSV Teksts, Nozīmes Neskaidrība, Teksta Analīze, Nozīmes Pārnese, Mūsdienīgi LSV Teksti.
Atslēgas vārdi angļu valodā Meaning, Context, LSP Text, Meaning Ambiguity, Textual Analysis, Meaning Shifts, Contemporary LSP Texts.
Valoda eng
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 12.01.2017 13:51:30