Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Technical Translation
Title in original language Nozīme un nozīmes pārnese mūsdienu SLV tekstos
Title in English Meaning and Meaning Shifts in Contemporary LSP Texts
Department Institute of Applied Linguistics
Scientific advisor Larisa Iļinska
Reviewer Dr.philol., Mag.oec., Profesore Marina Platonova
Abstract Maģistra darba autore ir Nadežda Ļacka, 2. kursa profesionālā maģistra studiju programmas "Tehniskā tulkošana", Rīgas Tehniskās universitātes, Lietišķās valodniecības institūta studente. Maģistra darba nosaukums ir "Nozīme un nozīmes pārnese mūsdienu SLV tekstos". Maģistra darbs sastāv no trim daļām: teorētiskās, analītiskās un praktiskās. Teorētiskajā daļā Maģistra darba autore izpēta teoriju kas ir saistīta ar nozīmes un konteksta savstarpējas attiecības galvenajiem aspektiem un veic dažādu klasifikāciju analīzi, ko piedāvā teorētiķi. Autore arī nosaka galvenos jautājumus, kas ir saistīti ar attiecību starp nozīmi un kontekstu. Praktiskā daļa sastāv no tulkojuma, kas veidots pēc fragmenta no grāmatas "Green economics: An introduction to theory, policy and practice” kuras autore ir Mollija Skota Kato. Šajā daļā Maģistra darba autore pielieto pieredzi gūto teorētiska darba ietvaros un ražo kvalitatīvu tulkojumu. Avota teksts ietver garus sarežģītus teikumus un terminoloģiju, kas piedāvā iespēju pētniecībai. Avota teksts ir izvēlēts, jo autorei ir velme turpināt pētīt LSV tekstu raksturu. Maģistra darbs sastāv no 136 lappusēm, tostarp iekļaujot, teorētisko, analītisko un praktisko daļas, secinājumu un bibliogrāfiju. Maģistra darbā ir iekļauti divi pielikumi: Terminu glosārijs (130 ieraksti), Glosārijs ar vārdiem, kuru nozīme ir atkarīga no konteksta (96 ieraksti) un avota tekst.
Keywords Nozīme, Konteksts, LSV Teksts, Nozīmes Neskaidrība, Teksta Analīze, Nozīmes Pārnese, Mūsdienīgi LSV Teksti.
Keywords in English Meaning, Context, LSP Text, Meaning Ambiguity, Textual Analysis, Meaning Shifts, Contemporary LSP Texts.
Language eng
Year 2017
Date and time of uploading 12.01.2017 13:51:30