Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums „Horizontālo apzīmējumu ietekmes analīze uz satiksmes drošību” („Blaumaņa ielas pārbūve no Saieta laukuma līdz Biržu ielai Madonā”)
Nosaukums angļu valodā „Impact Analysis of Horizontal Signs on Traffic Safety” („Reconstruction of Blaumana Street Section from Saieta Area to Birzu Street in Madona”)
Autors Agris Tukišs
Struktūrvienība 24100 Transportbūvju institūts
Darba vadītājs J.Smirnovs
Recenzents A.Zariņš, prof.
Anotācija Anotācija Bakalaura tēma ir „Horizontālo apzīmējumu ietekmes analīze uz satiksmes drošību.” Bakalaura darba mērķis apskatīt horizontālo apzīmējumu veidus un to uzklāšanas metodes, ar tiem saistītās problēmas un ieguvumus, kā arī izpētīt to ietekmi uz satiksmes drošību. Mērķa sasniegšanai tika izvirzīti sekojoši uzdevumi - 1. Analizēt pieejamo teorētisko un zinātnisko literatūru par horizontālo apzīmējumu materiāliem un to sastāvu. 2. Izanalizēt ceļu horizontālo apzīmējumu ietekmi uz satiksmes drošību. 3. Veikt esošo problēmu un piedāvāto risinājumu analītisko pētījumu, salīdzināt situāciju Latvijā. 4. Izdarīt secinājumus. Bakalaura darba pirmajā daļā ir aplūkoti horizontālo apzīmējumu materiāli to atstarošana un ieklāšanas tehnoloģijas, kā arī izpētītas jaunākās tehnoloģijas. Savukārt bakalaura darba otrajā daļā veikta analīze par horizontālo apzīmējumu ietekmi uz satiksmes drošību, ceļa konstrukciju un to izraisītajiem nelaimes gadījumiem. Visbeidzot bakalaura darba trešajā daļā ir veikta dažādu problēmu apkopojums un iespējamo risinājumu izklāsts. Blaumaņa ielas pārbūve no Saieta laukuma līdz Biržu ielai. Projekta mērķis ir panākt esošās ceļa atbilstību visiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem standartiem, tādā veidā uzlabojot braukšanas kvalitāti un satiksmes drošību šajā ceļa posmā. Madonas ceļa rekonstrukcijas projekts paredz izbūvēt vienu braukšanas joslu katrā virzienā, ar abās pusēs piegulošiem gājēju celiņiem, kā arī paredz auto novietni ceļa malā, virzienā no Saieta laukuma. Būvprojekta ietvaros paredzēts izbūvēt autostāvvietas, gājēju ietves, nobrauktuves uz privātmāju pagalmiem un citām teritorijām. Tiek paredzēta pilnīga ielas segas rekonstrukcija, kā arī slēgtās ūdens novades sistēmas izveide un caurtekas rekonstrukcija. Kopējais rekonstruējamās ielas garums ir 604 metri. Bakalaura darbs satur 114. lpp., 29 attēlus, 25 tabulas, 18 bibliogrāfiskos avotus un 12 pielikumus. Atslēgvārdi – ceļš, horizontāls, apzīmējums, rekonstrukcija.
Atslēgas vārdi ceļš, horizontāls, apzīmējums, rekonstrukcija.
Atslēgas vārdi angļu valodā road, horizontal, markings, reconstruction.
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 11.01.2017 22:13:10