Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Transportation Engineering
Title in original language „Horizontālo apzīmējumu ietekmes analīze uz satiksmes drošību” („Blaumaņa ielas pārbūve no Saieta laukuma līdz Biržu ielai Madonā”)
Title in English „Impact Analysis of Horizontal Signs on Traffic Safety” („Reconstruction of Blaumana Street Section from Saieta Area to Birzu Street in Madona”)
Department 24100 Institute of Transport Infrastructure Engineering
Scientific advisor J.Smirnovs
Reviewer A.Zariņš, prof.
Abstract Anotācija Bakalaura tēma ir „Horizontālo apzīmējumu ietekmes analīze uz satiksmes drošību.” Bakalaura darba mērķis apskatīt horizontālo apzīmējumu veidus un to uzklāšanas metodes, ar tiem saistītās problēmas un ieguvumus, kā arī izpētīt to ietekmi uz satiksmes drošību. Mērķa sasniegšanai tika izvirzīti sekojoši uzdevumi - 1. Analizēt pieejamo teorētisko un zinātnisko literatūru par horizontālo apzīmējumu materiāliem un to sastāvu. 2. Izanalizēt ceļu horizontālo apzīmējumu ietekmi uz satiksmes drošību. 3. Veikt esošo problēmu un piedāvāto risinājumu analītisko pētījumu, salīdzināt situāciju Latvijā. 4. Izdarīt secinājumus. Bakalaura darba pirmajā daļā ir aplūkoti horizontālo apzīmējumu materiāli to atstarošana un ieklāšanas tehnoloģijas, kā arī izpētītas jaunākās tehnoloģijas. Savukārt bakalaura darba otrajā daļā veikta analīze par horizontālo apzīmējumu ietekmi uz satiksmes drošību, ceļa konstrukciju un to izraisītajiem nelaimes gadījumiem. Visbeidzot bakalaura darba trešajā daļā ir veikta dažādu problēmu apkopojums un iespējamo risinājumu izklāsts. Blaumaņa ielas pārbūve no Saieta laukuma līdz Biržu ielai. Projekta mērķis ir panākt esošās ceļa atbilstību visiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem standartiem, tādā veidā uzlabojot braukšanas kvalitāti un satiksmes drošību šajā ceļa posmā. Madonas ceļa rekonstrukcijas projekts paredz izbūvēt vienu braukšanas joslu katrā virzienā, ar abās pusēs piegulošiem gājēju celiņiem, kā arī paredz auto novietni ceļa malā, virzienā no Saieta laukuma. Būvprojekta ietvaros paredzēts izbūvēt autostāvvietas, gājēju ietves, nobrauktuves uz privātmāju pagalmiem un citām teritorijām. Tiek paredzēta pilnīga ielas segas rekonstrukcija, kā arī slēgtās ūdens novades sistēmas izveide un caurtekas rekonstrukcija. Kopējais rekonstruējamās ielas garums ir 604 metri. Bakalaura darbs satur 114. lpp., 29 attēlus, 25 tabulas, 18 bibliogrāfiskos avotus un 12 pielikumus. Atslēgvārdi – ceļš, horizontāls, apzīmējums, rekonstrukcija.
Keywords ceļš, horizontāls, apzīmējums, rekonstrukcija.
Keywords in English road, horizontal, markings, reconstruction.
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 11.01.2017 22:13:10