Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums „Grants ceļu seguma tehniskā stāvokļa analīze un uzlabošanas iespējas” („Valsts galvenā autoceļa A12 posma pārbūve”)
Nosaukums angļu valodā „Analysis and Improvement Opportunities of Technical Condition of Gravel Road Surface” („Reconstruction of State Major Road A12 Section”)
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs M.Zemītis
Recenzents I.Gorda, SIA "Projekts 3"
Anotācija Bakalaura darba nosaukums ir ”Grants ceļu segumu tehniskā stāvokļa analīze un uzlabošanas iespējas”. Darba tēma tika izvēlēta Latvijas ceļu sliktā tehniskā stāvokļa dēļ, kas tieši redzams uz vairums nestingo segumu ceļiem – grants, šķembu vai to maisījuma segumiem. Šī darba ietvaros tika analizēta esošā situācija nestingo segumu ceļu tīklā, apzināti reālie apstākļi un tehniskais stāvoklis, sniegtas segumu uzlabošanas iespējas. Daži no seguma kvalitātes pasliktinošiem apstākļiem: nepilnvērtīga ūdens atvade no seguma un pa grāvjiem, neatbilstoša grants vai šķembu granulometrija, smalko frakciju atdalīšanās no seguma virsmas, ūdens un temperatūras radītie sala pacilājumi, bedres, slodžu iespiestas rises u.c. ietekmējoši faktori. Lai uzlabotu ceļu seguma tehnisko stāvokli, ir jāveic šādi uzlabojumi: seguma un sāngrāvju pārprofilēšana, apauguma noņemšana no nomalēm, seguma dilumkārtas atjaunošana, segas konstrukcijas pastiprināšanas darbi u.c. Esošo nesaistīto segumu bojājumu avotu radītie defekti, sliktais tehniskais stāvoklis, ir atspēkoti ar risinājumiem, kas balstīti uz “Ceļu specifikācijas 2015”, “Autoceļu ekspluatācija”, “Latvijas nacionālā standarta apstādes materiāls”, “Meža autoceļi”, kā arī uz pētījumiem - “Šķembu no grants pielietojuma sfēras izpēte”, “Grunts sala pacēlumus (kūkumošanās) ietekmējošie faktori” u.c. literatūras avotiem. Inženierprojekta nosaukums ir „Valsts galvenā autoceļa A12 posma rekonstrukcija”. Inženierprojekts sastāv no divām daļām - aprakstošās daļas un rasējumiem. Izstrādātais projekts nodrošinās uzlabotu komfortu un drošību ceļa lietotājiem, kā arī tas atbildīs visiem standartiem. Bakalaura darba (ar inženierprojektu) kopējais apjoms ir 139 lapaspuses, tajā iekļauti 25 attēli, 32 tabulas, 10 aprēķinu lapas, 1 pielikums un 15 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Grants ceļi
Atslēgas vārdi angļu valodā Gravel roads
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 11.01.2017 18:55:36