Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Transportation Engineering
Title in original language „Grants ceļu seguma tehniskā stāvokļa analīze un uzlabošanas iespējas” („Valsts galvenā autoceļa A12 posma pārbūve”)
Title in English „Analysis and Improvement Opportunities of Technical Condition of Gravel Road Surface” („Reconstruction of State Major Road A12 Section”)
Department 24100 Institute of Transport Infrastructure Engineering
Scientific advisor M.Zemītis
Reviewer I.Gorda, SIA "Projekts 3"
Abstract Bakalaura darba nosaukums ir ”Grants ceļu segumu tehniskā stāvokļa analīze un uzlabošanas iespējas”. Darba tēma tika izvēlēta Latvijas ceļu sliktā tehniskā stāvokļa dēļ, kas tieši redzams uz vairums nestingo segumu ceļiem – grants, šķembu vai to maisījuma segumiem. Šī darba ietvaros tika analizēta esošā situācija nestingo segumu ceļu tīklā, apzināti reālie apstākļi un tehniskais stāvoklis, sniegtas segumu uzlabošanas iespējas. Daži no seguma kvalitātes pasliktinošiem apstākļiem: nepilnvērtīga ūdens atvade no seguma un pa grāvjiem, neatbilstoša grants vai šķembu granulometrija, smalko frakciju atdalīšanās no seguma virsmas, ūdens un temperatūras radītie sala pacilājumi, bedres, slodžu iespiestas rises u.c. ietekmējoši faktori. Lai uzlabotu ceļu seguma tehnisko stāvokli, ir jāveic šādi uzlabojumi: seguma un sāngrāvju pārprofilēšana, apauguma noņemšana no nomalēm, seguma dilumkārtas atjaunošana, segas konstrukcijas pastiprināšanas darbi u.c. Esošo nesaistīto segumu bojājumu avotu radītie defekti, sliktais tehniskais stāvoklis, ir atspēkoti ar risinājumiem, kas balstīti uz “Ceļu specifikācijas 2015”, “Autoceļu ekspluatācija”, “Latvijas nacionālā standarta apstādes materiāls”, “Meža autoceļi”, kā arī uz pētījumiem - “Šķembu no grants pielietojuma sfēras izpēte”, “Grunts sala pacēlumus (kūkumošanās) ietekmējošie faktori” u.c. literatūras avotiem. Inženierprojekta nosaukums ir „Valsts galvenā autoceļa A12 posma rekonstrukcija”. Inženierprojekts sastāv no divām daļām - aprakstošās daļas un rasējumiem. Izstrādātais projekts nodrošinās uzlabotu komfortu un drošību ceļa lietotājiem, kā arī tas atbildīs visiem standartiem. Bakalaura darba (ar inženierprojektu) kopējais apjoms ir 139 lapaspuses, tajā iekļauti 25 attēli, 32 tabulas, 10 aprēķinu lapas, 1 pielikums un 15 literatūras avoti.
Keywords Grants ceļi
Keywords in English Gravel roads
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 11.01.2017 18:55:36