Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Informācijas tehnoloģija
Nosaukums Projektu vadības rīka ieviešana un ietekmes novērtēšana
Nosaukums angļu valodā Implementation and Impact Evaluation of Project Management Tool
Autors Māris Riņģis
Struktūrvienība 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts
Darba vadītājs Dr. sc. ing. Solvita Bērziša
Recenzents Ms. ing. Gusts Linkēvičs
Anotācija Pieaugot informācijas tehnoloģiju (IT) izmantošanas biežumam uzņēmuma ietvaros, pieaug arī to nozīmē ikdienas procesu īstenošanā, kā arī ātru un efektīvu lēmumu pieņemšanā. Lai to paveiktu, viens no svarīgākajiem priekšnosacījumiem ir veiksmīgi organizēta projektu vadība, kas tiek panākta, ieviešot projektu vadības rīkus (PVR). Par spīti PVR priekšrocību klāstam, izvēlētais risinājums ne vienmēr sniedz pozitīvu ieguvumu, turklāt ietekme reti tiek pētīta. Maģistra darba mērķis: ieviest projektu vadības rīku VSAA datu noliktavas projektā un novērtēt projekta darba efektivitātes radītājus pēc tā ieviešanas. Izvirzītā mērķa sasniegšanai nepieciešams veikt sekojošos uzdevumus: 1) PVR iedalījums un tā īpatnību analīze; 2) PVR izvēles un ieviešans priekšnosacījumu un uzņēmumu pieredzes izpēte; 3) PVR ietekmes mērīšanas metožu izpēte; 4) PVR ietekmes mērīšanas metodoloģijas izvēle; 5) Uzņēmuma gadījuma analīze, ietverot PVR izvēles, ieviešanas un ietekmes novērtēšanas aprakstu. Ar sistemātiskas literatūras pārskata metodes palīdzību analizēts PVR ietekmes mērīšanas pieeju klāsts un izraudzīta metodoloģija, kas paredz sekojošu pieeju: PVR izmantošanas biežuma un ilguma mērīšana un analīze kopā ar projekta iekšējās atdeves koeficientu, izmantojot Mann-Whitney U-testu un Spīrmena korelācijas koeficientu; lietotāju aptauja; rīka spēja novērst identificētās problēmas. Izraudzītā metodoloģija tika izmantota VSAA datu noliktavas gadījuma analīzei. VSAA datu noliktavā izvēlēts, uzstādīts un nokonfigurēts PVR Redmine. Pēc divu gadu darba ar Redmine tika veikta tā ietekmes novērtēšana. PVR ietekmes rezultāti rāda, jo ilgāk tiek lietots rīks, jo labāki ir PVR veiktspējas rādītāji. Tāpat noteikts, ka lielāko ietekmi uz projektu atstāj tieši Redmine komunikācijas modulis. Līdzīgi rezultāti novēroti arī citos PVR ietekmes vērtēšanas pētījumos. Lietotāji ir apmierināti ar ieviesto PVR Redmine un atzīst, ka tas uzlabo to ikdienas veiktspēju.
Atslēgas vārdi Projektu vadības rīki, Ietekmes novērtēšana, Mann-Whitney u-test, Spīrmena korelācijas koeficients, projektu vadības rīka ieviešana.
Atslēgas vārdi angļu valodā Project management tools, Impact evaluation, Mann-Whitney u-test, project management software, Redmine, Spearman correlation coefficient, project management tool implementation.
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 10.01.2017 10:29:22