Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums „Racionālas formas koka loka tiltu optimizācija” („Tilta pār Gaujas upi Līgatnē projekts”)
Nosaukums angļu valodā „Optimization of Rational Form Arch-shaped Timber Bridge” („Project of Bridge over the River Gauja in Ligatne”)
Autors Endija Namsone
Struktūrvienība 24100 Transportbūvju institūts
Darba vadītājs A.Paeglītis
Recenzents V.Straupe, AS "ceļuprojekts"
Anotācija Profesionālā bakalaura studiju noslēguma darbā ir izstrādāta pētnieciskā daļa „Racionālas formas koka loka tiltu optimizācija” un inženierprojekts „Tilta pār Gaujas upi Līgatnē projekts”. Pētnieciskā daļa sastāv no analītiskās un teorētisku pētījumu daļas. Analītiskās daļas literatūras apskatā veikts loka tiltu vispārējs raksturojums un sniegts koksnes izmantošanas iespēju apraksts loka tiltu būvniecībā. Tiek raksturots optimizācijas process, tās mērķis un vispārīgais algoritms, kā arī galvenie optimizācijas risinājumi un paņēmieni. Teorētisku pētījumu daļā izstrādāts koka loka tilta aprēķina modelis. Izmantojot nemainīgus un mainīgus parametrus (piemēram, loka šķērsgriezuma izmēri, koksnes stiprības klases, tilta pakaru konstrukciju izvietojums), veikta modeļa optimizācija, iegūstot racionālākās formas loka tilta modeli starp pētītajiem variantiem (kas bija arī šī darba mērķis), kā arī veikti nepieciešamie aprēķini, lai iegūtu secinājumus un sniegtu priekšlikumus. Inženierprojekta sastāvā ir izstrādātas arhitektūras, galveno konstrukciju aprēķinu, tehnisko specifikāciju sadaļas, kā arī grafiskā daļa – rasējumi. Arhitektūras sadaļa sastāv no paskaidrojuma raksta, kurā aprakstīts projektējamā objekta situācijas plāns, izklāstīta projekta koncepcija, veikts trīs tehniski ekonomisko variantu salīdzinājums, kas risināti skiču projekta stadijā. Galveno konstrukciju aprēķinu sadaļā veikts pamatu, balstu, koka loka, pakaru, brauktuvju un ietvju, šķērssiju un garensiju aprēķins, kā arī veiktas elementu dimensionēšanas pārbaudes. Tehnisko specifikāciju sadaļā ir aprakstīti galvenie būvdarbi un to organizēšana, kā arī veikti nepieciešamie aprēķini, izstrādāts kalendārais grafiks. Tāpat ir sniegti vides, darba aizsardzības un ugunsdrošības pasākumu apraksti. Tika izstrādātas arī objekta tāmes. Diplomprojekta apjoms ir sekojošs: 253 lapas, 32 attēli, 9 tabulas, 10 pielikumi, 62 izmantotās literatūras avoti un grafiskā daļa ar 19 A1 rasējumiem.
Atslēgas vārdi tilts, loks, optimāzija, koka tilts
Atslēgas vārdi angļu valodā bridge, arch bridge, optimization, timber arch bridge
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 09.01.2017 20:31:33