Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Transportation Engineering
Title in original language „Racionālas formas koka loka tiltu optimizācija” („Tilta pār Gaujas upi Līgatnē projekts”)
Title in English „Optimization of Rational Form Arch-shaped Timber Bridge” („Project of Bridge over the River Gauja in Ligatne”)
Department 24100 Institute of Transport Infrastructure Engineering
Scientific advisor A.Paeglītis
Reviewer V.Straupe, AS "ceļuprojekts"
Abstract Profesionālā bakalaura studiju noslēguma darbā ir izstrādāta pētnieciskā daļa „Racionālas formas koka loka tiltu optimizācija” un inženierprojekts „Tilta pār Gaujas upi Līgatnē projekts”. Pētnieciskā daļa sastāv no analītiskās un teorētisku pētījumu daļas. Analītiskās daļas literatūras apskatā veikts loka tiltu vispārējs raksturojums un sniegts koksnes izmantošanas iespēju apraksts loka tiltu būvniecībā. Tiek raksturots optimizācijas process, tās mērķis un vispārīgais algoritms, kā arī galvenie optimizācijas risinājumi un paņēmieni. Teorētisku pētījumu daļā izstrādāts koka loka tilta aprēķina modelis. Izmantojot nemainīgus un mainīgus parametrus (piemēram, loka šķērsgriezuma izmēri, koksnes stiprības klases, tilta pakaru konstrukciju izvietojums), veikta modeļa optimizācija, iegūstot racionālākās formas loka tilta modeli starp pētītajiem variantiem (kas bija arī šī darba mērķis), kā arī veikti nepieciešamie aprēķini, lai iegūtu secinājumus un sniegtu priekšlikumus. Inženierprojekta sastāvā ir izstrādātas arhitektūras, galveno konstrukciju aprēķinu, tehnisko specifikāciju sadaļas, kā arī grafiskā daļa – rasējumi. Arhitektūras sadaļa sastāv no paskaidrojuma raksta, kurā aprakstīts projektējamā objekta situācijas plāns, izklāstīta projekta koncepcija, veikts trīs tehniski ekonomisko variantu salīdzinājums, kas risināti skiču projekta stadijā. Galveno konstrukciju aprēķinu sadaļā veikts pamatu, balstu, koka loka, pakaru, brauktuvju un ietvju, šķērssiju un garensiju aprēķins, kā arī veiktas elementu dimensionēšanas pārbaudes. Tehnisko specifikāciju sadaļā ir aprakstīti galvenie būvdarbi un to organizēšana, kā arī veikti nepieciešamie aprēķini, izstrādāts kalendārais grafiks. Tāpat ir sniegti vides, darba aizsardzības un ugunsdrošības pasākumu apraksti. Tika izstrādātas arī objekta tāmes. Diplomprojekta apjoms ir sekojošs: 253 lapas, 32 attēli, 9 tabulas, 10 pielikumi, 62 izmantotās literatūras avoti un grafiskā daļa ar 19 A1 rasējumiem.
Keywords tilts, loks, optimāzija, koka tilts
Keywords in English bridge, arch bridge, optimization, timber arch bridge
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 09.01.2017 20:31:33