Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "IT uzņēmuma darbības attīstības stratēģijas plānošana"
Nosaukums angļu valodā "Planning of Development Strategy for IT Company Operations"
Autors Sarmīte Dārziņa
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Mežiels Jānis
Recenzents Aleksandrova Diāna, IEVF doktorante, Mg.oec.
Anotācija Maģistra darba pētījuma ietvaros tiek izstrādāts darbs ar nosaukumu „IT uzņēmuma darbības attīstības stratēģijas plānošana”. Par šī darba pētījuma objektu izvēlēts informācijas tehnoloģiju pakalpojumu uzņēmums Visma Grupa Latvijā, ko veido mātes uzņēmums Visma Latvia Holding un tā meitas uzņēmumi - SIA Visma Enterprise, SIA Visma Consulting, SIA Visma Labs. Maģistra darba pētījuma priekšmets ir Visma Grupas biznesa virzienu konkurētspējas novērtēšana. Attiecīgi tiek apskatīti biznesa virzieni – Horizon, Biznesa inteliģence, Sistēmu integrācija un Piegādes centrs. Maģistra darba mērķis ir izstrādāt uzņēmuma darbības attīstības stratēģiju, kas saistīta ar konkurētspējas paaugstināšanu. Autore izvirza sekojošu darba hipotēzi: IT uzņēmumam ar dažādiem biznesa virzieniem nav iespējams definēt vienu kopīgu attīstības stratēģiju, ir nepieciešama stratēģija katram biznesa virzienam atsevišķi. Maģistra darbs sastāv no ievada, trijām daļām, secinājumiem un priekšlikumiem, bibliogrāfiskā saraksta. Analītiskajā daļā autore apskata Latvijas informācijas un komunikāciju tehnoloģiju nozares struktūru, tās vēsturi un vispārējās attīstības tendences, nozares statistikas datus, nākotnes attīstības iespējas un nozares problemātiku. Kā arī sniedz ieskatu Visma Grupas vēsturē, apraksta tās biznesa virzienu būtību un finansiālos rādītājus, nosaka biznesa virzienu galvenos konkurentus un ieņemto tirgus daļu. Lietišķā pētījuma daļā autore apkopo dažādu autoru sniegto informāciju par tēmu stratēģija un tās nozīmi uzņēmējdarbībā, apskata stratēģijas veidošanas un ieviešanas kritērijus, kā arī dažādus stratēģiju veidus. Projekta daļā tiek noteiktas Visma Grupas biznesa virzienu stiprās un vājās puses un, ņemot vērā, analītiskajā daļā noskaidrotās nozares attīstības tendences un konkurences apstākļus tirgū, atbilstoši tam izstrādāta jauna misija, vīzija, noteikti mērķi un tiem atbilstoša darbības attīstības stratēģija katrā līmenī – korporatīvajā, biznesa un funkcionālajā katram biznesa virzienam.
Atslēgas vārdi Stratēģija
Atslēgas vārdi angļu valodā Strategy
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 09.01.2017 17:18:55