Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "IT uzņēmuma darbības attīstības stratēģijas plānošana"
Title in English "Planning of Development Strategy for IT Company Operations"
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Mežiels Jānis
Reviewer Aleksandrova Diāna, IEVF doktorante, Mg.oec.
Abstract Maģistra darba pētījuma ietvaros tiek izstrādāts darbs ar nosaukumu „IT uzņēmuma darbības attīstības stratēģijas plānošana”. Par šī darba pētījuma objektu izvēlēts informācijas tehnoloģiju pakalpojumu uzņēmums Visma Grupa Latvijā, ko veido mātes uzņēmums Visma Latvia Holding un tā meitas uzņēmumi - SIA Visma Enterprise, SIA Visma Consulting, SIA Visma Labs. Maģistra darba pētījuma priekšmets ir Visma Grupas biznesa virzienu konkurētspējas novērtēšana. Attiecīgi tiek apskatīti biznesa virzieni – Horizon, Biznesa inteliģence, Sistēmu integrācija un Piegādes centrs. Maģistra darba mērķis ir izstrādāt uzņēmuma darbības attīstības stratēģiju, kas saistīta ar konkurētspējas paaugstināšanu. Autore izvirza sekojošu darba hipotēzi: IT uzņēmumam ar dažādiem biznesa virzieniem nav iespējams definēt vienu kopīgu attīstības stratēģiju, ir nepieciešama stratēģija katram biznesa virzienam atsevišķi. Maģistra darbs sastāv no ievada, trijām daļām, secinājumiem un priekšlikumiem, bibliogrāfiskā saraksta. Analītiskajā daļā autore apskata Latvijas informācijas un komunikāciju tehnoloģiju nozares struktūru, tās vēsturi un vispārējās attīstības tendences, nozares statistikas datus, nākotnes attīstības iespējas un nozares problemātiku. Kā arī sniedz ieskatu Visma Grupas vēsturē, apraksta tās biznesa virzienu būtību un finansiālos rādītājus, nosaka biznesa virzienu galvenos konkurentus un ieņemto tirgus daļu. Lietišķā pētījuma daļā autore apkopo dažādu autoru sniegto informāciju par tēmu stratēģija un tās nozīmi uzņēmējdarbībā, apskata stratēģijas veidošanas un ieviešanas kritērijus, kā arī dažādus stratēģiju veidus. Projekta daļā tiek noteiktas Visma Grupas biznesa virzienu stiprās un vājās puses un, ņemot vērā, analītiskajā daļā noskaidrotās nozares attīstības tendences un konkurences apstākļus tirgū, atbilstoši tam izstrādāta jauna misija, vīzija, noteikti mērķi un tiem atbilstoša darbības attīstības stratēģija katrā līmenī – korporatīvajā, biznesa un funkcionālajā katram biznesa virzienam.
Keywords Stratēģija
Keywords in English Strategy
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 09.01.2017 17:18:55