Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmumu un organizāciju vadīšana
Nosaukums “Sandra Dzerele un partneris” komercdarbības attīstības stratēģija
Nosaukums angļu valodā Business Development Strategy for Sandra Dzerele un partneris
Struktūrvienība 01B00 Rīgas Biznesa skola
Darba vadītājs A.Dzedons
Recenzents I.Jākobsone
Anotācija Maģistra darba tēma ir “ “Sandra Dzerele un partneris” biznesa stratēģijas attīstība”. Darbā ir analizētas ārējās un iekšējā vides ietekmes uz audita industriju un tirgus sadalījumu un konkurences situāciju, kā arī apskatītas kompānijas stiprās un vājās puses, iespējas un draudi. Maģistra darba galvenais mērķis ir izvēlēties SIA “Sandra Dzerele un partneris” (SDP) vispiemērotāko biznesa stratēģiju, kas esošajos tirgus un konkurences apstākļos ļautu tai veiksmīgi attīstīties un tuvāko trīs gadu laikā būt pirmajā desmitniekā reitingā starp vietējām auditoru kompānijām vai piecpadsmitniekā reitingā kopā ar Big4, kā arī palielināt kompānijas rentabilitāti. Lai to veiktu, ārējā vides ietekme uz audita industriju un kompāniju tika pētīta, pielietojot PESTLE (politisko, ekonomisko, sociālo, tehnoloģisko, juridisko un vides faktoru) analīzi un Portera piecu spēku modeli, veikta darbinieku aptauja un industrijas uzņēmumu partneru vai vadošo izpildinstitūcijas locekļu padziļinātās intervijas. Lai izanalizētu kompānijas esošo stratēģiju, nozīmīgākās kompetences un izprastu tās iespējas un draudus fragmentētajā un augstas konkurences tirgū, tika pielietota SVID analīze. Savā darbā autore piedāvā un izvērtē četras alternatīvas SDP biznesa attīstības stratēģijas un kā piemērotāko rekomendē divu audita kompāniju apvienošanos, kur vienas kompānijas vājās puses ir otras kompānijas stiprās puses, tādējādi radot jauno apvienoto kompāniju ar spēcīgu konkurences priekšrocību un nodrošinot jau apvienošanās gadā SDP reitingā 6. vietu kopā ar Big4. Ar šo stratēģiju tiek sasniegti visi SDP vadības izvirzītie mērķi. Darbs ir rakstīts angļu valodā. Tā kopējais apjoms ir 133 lapaspuses, tajā skaitā 10 tabulas, 15 attēli un 8 pielikumi. Darbā izmantoti 45 avoti.
Atslēgas vārdi Komercdarbības attīstības stratēģija
Atslēgas vārdi angļu valodā Business Development Strategy
Valoda eng
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 09.01.2017 11:54:52