Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Business Administration
Title in original language “Sandra Dzerele un partneris” komercdarbības attīstības stratēģija
Title in English Business Development Strategy for Sandra Dzerele un partneris
Department 01B00 Riga Business School
Scientific advisor A.Dzedons
Reviewer I.Jākobsone
Abstract Maģistra darba tēma ir “ “Sandra Dzerele un partneris” biznesa stratēģijas attīstība”. Darbā ir analizētas ārējās un iekšējā vides ietekmes uz audita industriju un tirgus sadalījumu un konkurences situāciju, kā arī apskatītas kompānijas stiprās un vājās puses, iespējas un draudi. Maģistra darba galvenais mērķis ir izvēlēties SIA “Sandra Dzerele un partneris” (SDP) vispiemērotāko biznesa stratēģiju, kas esošajos tirgus un konkurences apstākļos ļautu tai veiksmīgi attīstīties un tuvāko trīs gadu laikā būt pirmajā desmitniekā reitingā starp vietējām auditoru kompānijām vai piecpadsmitniekā reitingā kopā ar Big4, kā arī palielināt kompānijas rentabilitāti. Lai to veiktu, ārējā vides ietekme uz audita industriju un kompāniju tika pētīta, pielietojot PESTLE (politisko, ekonomisko, sociālo, tehnoloģisko, juridisko un vides faktoru) analīzi un Portera piecu spēku modeli, veikta darbinieku aptauja un industrijas uzņēmumu partneru vai vadošo izpildinstitūcijas locekļu padziļinātās intervijas. Lai izanalizētu kompānijas esošo stratēģiju, nozīmīgākās kompetences un izprastu tās iespējas un draudus fragmentētajā un augstas konkurences tirgū, tika pielietota SVID analīze. Savā darbā autore piedāvā un izvērtē četras alternatīvas SDP biznesa attīstības stratēģijas un kā piemērotāko rekomendē divu audita kompāniju apvienošanos, kur vienas kompānijas vājās puses ir otras kompānijas stiprās puses, tādējādi radot jauno apvienoto kompāniju ar spēcīgu konkurences priekšrocību un nodrošinot jau apvienošanās gadā SDP reitingā 6. vietu kopā ar Big4. Ar šo stratēģiju tiek sasniegti visi SDP vadības izvirzītie mērķi. Darbs ir rakstīts angļu valodā. Tā kopējais apjoms ir 133 lapaspuses, tajā skaitā 10 tabulas, 15 attēli un 8 pielikumi. Darbā izmantoti 45 avoti.
Keywords Komercdarbības attīstības stratēģija
Keywords in English Business Development Strategy
Language eng
Year 2017
Date and time of uploading 09.01.2017 11:54:52