Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums „ Vienlīmeņa autostāvvietu labiekārtojums, plānošana un projektēšana” („Tilts pār Istras upi autoceļā V517”)
Nosaukums angļu valodā „Amenity, Planning and Design of At-grade Parking Bay” („Bridge over the River Istra on Road V517”)
Struktūrvienība 24100 Transportbūvju institūts
Darba vadītājs J.Bidzāns
Recenzents prof. A.Paeglītis
Anotācija Bakalaura darba (ar inženierprojektu) tēma – „ VIENLĪMEŅA AUTOSTĀVVIETU LABIEKĀRTOJUMS, PLĀNOŠANA UN PROJEKTĒŠANA (TILTS PĀR ISTRAS UPI UZ AUTOCEĻA V517)”. Elīna Karzubova. Darba vadītājs Jānis Bidzāns. Hipotēze: projektējot autostāvvietas ir jāņēm vērā standartus un noteikumus, kā arī ir jādomā par to lietotāju grupu, arhitektūras ainu un labiekārtojumu. Darba mērķis: pēc literatūras izpētīšanas veikt to pielietojumu praksē, izveidojot eksperimentālās autostāvvietas projektēšanu. Darba uzdevumi: 1. Izpētīt šīs tēmas zinātnisko literatūru, salīdzināt Latvijas standartu, noteikumus ar ārzemju literatūras avotiem; 2. Veikt eksperimentālu projektu jaunas vienlīmeņu autostāvvietas izbūvei; 3. Piedāvāt 3 variantus eksperimentālām projektam; 4. Izanalizēt rezultātus, secināt kādas problēmas radušās eksperimentālā projekta izstrādes gaitā. Inženierprojekta darba uzdevumi: 1. Piedāvāt 3 rekonstrukcijas variantus tiltam pār Istras upi uz autoceļa V517; 2. Veikt variantu tehniski-ekonomisko salīdzinājumu, izvēlēties labāko risinājumu; 3. Pārprojektēt tiltu atbilstoši mūsdienu būvniecību regulējošiem normatīvajiem aktiem. Pētījumā secināts, ka priekš autostāvvietas projektēšanas ir nepieciešams pārzināt noteikumus un standartus, svarīgi ņemt vērā pasūtītāja prasības un vēlmes, kā arī pēc iespējas labāk, kvalitatīvāk un mūsdienīgāk jāveic projekta izpilde. Izpētīt arī ārzemes literatūru, jo var atrast daudz jaunāku problēmu risinājumus. Atslēgvārdi: autostāvvieta, stāvvieta, stāvlaukums, projekts, labiekārtošana, būvniecība, iekšpagalms, inženierbūve, tilts, upe, betons, stiegrojums, aprēķins, rasējums. Darba struktūra: darbs sastāv no 33 lapām, 2 tabulām, 36 attēliem, un 13 bibliogrāfiskiem nosaukumiem izmantoto literatūras avotu sarakstā. Darba eksperimentālā daļā tika veikti 3 risinājumi vienam objektam. Kopējais darba apjoms ar inženierprojektu: teksta daļa – 124 lpp, rasējumi – 12 lpp.
Atslēgas vārdi Autostāvvieta, stāvvieta, stāvlaukums, projekts, labiekārtošana, būvniecība, iekšpagalms, inženierbūve, tilts, upe, betons, stiegrojums, aprēķins, rasējums.
Atslēgas vārdi angļu valodā Parking, parking area, project, construction, improvement, engineering, bridge, river, concrete, reinforcement, calculation, drawing.
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 09.01.2017 11:34:58