Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Transportation Engineering
Title in original language „ Vienlīmeņa autostāvvietu labiekārtojums, plānošana un projektēšana” („Tilts pār Istras upi autoceļā V517”)
Title in English „Amenity, Planning and Design of At-grade Parking Bay” („Bridge over the River Istra on Road V517”)
Department 24100 Institute of Transport Infrastructure Engineering
Scientific advisor J.Bidzāns
Reviewer prof. A.Paeglītis
Abstract Bakalaura darba (ar inženierprojektu) tēma – „ VIENLĪMEŅA AUTOSTĀVVIETU LABIEKĀRTOJUMS, PLĀNOŠANA UN PROJEKTĒŠANA (TILTS PĀR ISTRAS UPI UZ AUTOCEĻA V517)”. Elīna Karzubova. Darba vadītājs Jānis Bidzāns. Hipotēze: projektējot autostāvvietas ir jāņēm vērā standartus un noteikumus, kā arī ir jādomā par to lietotāju grupu, arhitektūras ainu un labiekārtojumu. Darba mērķis: pēc literatūras izpētīšanas veikt to pielietojumu praksē, izveidojot eksperimentālās autostāvvietas projektēšanu. Darba uzdevumi: 1. Izpētīt šīs tēmas zinātnisko literatūru, salīdzināt Latvijas standartu, noteikumus ar ārzemju literatūras avotiem; 2. Veikt eksperimentālu projektu jaunas vienlīmeņu autostāvvietas izbūvei; 3. Piedāvāt 3 variantus eksperimentālām projektam; 4. Izanalizēt rezultātus, secināt kādas problēmas radušās eksperimentālā projekta izstrādes gaitā. Inženierprojekta darba uzdevumi: 1. Piedāvāt 3 rekonstrukcijas variantus tiltam pār Istras upi uz autoceļa V517; 2. Veikt variantu tehniski-ekonomisko salīdzinājumu, izvēlēties labāko risinājumu; 3. Pārprojektēt tiltu atbilstoši mūsdienu būvniecību regulējošiem normatīvajiem aktiem. Pētījumā secināts, ka priekš autostāvvietas projektēšanas ir nepieciešams pārzināt noteikumus un standartus, svarīgi ņemt vērā pasūtītāja prasības un vēlmes, kā arī pēc iespējas labāk, kvalitatīvāk un mūsdienīgāk jāveic projekta izpilde. Izpētīt arī ārzemes literatūru, jo var atrast daudz jaunāku problēmu risinājumus. Atslēgvārdi: autostāvvieta, stāvvieta, stāvlaukums, projekts, labiekārtošana, būvniecība, iekšpagalms, inženierbūve, tilts, upe, betons, stiegrojums, aprēķins, rasējums. Darba struktūra: darbs sastāv no 33 lapām, 2 tabulām, 36 attēliem, un 13 bibliogrāfiskiem nosaukumiem izmantoto literatūras avotu sarakstā. Darba eksperimentālā daļā tika veikti 3 risinājumi vienam objektam. Kopējais darba apjoms ar inženierprojektu: teksta daļa – 124 lpp, rasējumi – 12 lpp.
Keywords Autostāvvieta, stāvvieta, stāvlaukums, projekts, labiekārtošana, būvniecība, iekšpagalms, inženierbūve, tilts, upe, betons, stiegrojums, aprēķins, rasējums.
Keywords in English Parking, parking area, project, construction, improvement, engineering, bridge, river, concrete, reinforcement, calculation, drawing.
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 09.01.2017 11:34:58