Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums „Valsts reģionālā autoceļa P80 satiksmes drošības izvērtējums” („Valsts reģionālā autoceļa P35 Gulbene-Balvi pārbūves projekts”)
Nosaukums angļu valodā „Traffic Safety Assessment of Regional Road P80” („Reconstruction Project of Regional Road P35 Gulbene-Balvi”)
Autors Kārlis Alsiņš
Struktūrvienība 24100 Transportbūvju institūts
Darba vadītājs J.Smirnovs
Recenzents J.Liepiņš, VAS "LVC"
Anotācija Darba autors: Kārlis Alsiņš Darba nosaukums bakalaura daļai: Autoceļa P80 satiksmes drošības analīze Darba nosaukums inženierprojekta daļai: Valsts reģionālā autoceļa P35 rekonstrukcija (2,14km – 7,70km) Darba zinātniskais vadītājs: Dr.sc.ing. Juris Smirnovs Bakalaura daļā tiek pētīta satiksmes drošība uz valsts reģionālā autoceļa P80 un tiek meklēti veidi kā drošību paaugstināt. Darba mērķis ir apzināt drošības problēmas uz autoceļa P80 un meklēt risinājumu tām. Darba uzdevumi: apkopot statistiku par notikušajiem ceļu satiksmes negadījumiem, izpētīt ceļa tehnisko parametru ietekmi uz drošību, noteikt autovadītāju domas par drošību, izstrādāt priekšlikumus drošības uzlabošanai. Darbs sastāv no 6 daļām. Pirmajā daļā tiek veikts ceļa raksturojums un apskatīta tā vēsture. Otrajā daļā tiek apkopota statistika par ceļu satiksmes negadījumiem. Trešajā nodaļā veikti teorētiski drošības aprēķini un tiek apskatīti ceļa tehniskie parametri. Ceturtajā daļā aprakstīta plānotā ceļa attīstība un tās ietekme uz drošību. Piektā nodaļa ataino veikto vadītāju anketēšanu un tās rezultātus. Savukārt sestajā daļā tiek doti ieteikumi drošības uzlabošanai, kas balstīti uz iepriekšējās nodaļās iegūtajiem rezultātiem. Inženierprojekta daļa sastāv no divām daļām. Aprakstošās daļas un rasējumu daļas. Inženierprojekta daļā izstrādāts tehniskais projekts autoceļa rekonstrukcijai un apgaismota gājēju velosipēdistu ceļa izbūvei. Darba kopapjoms ir 132.lpp. Darbā iekļauti 30 attēli un 22 tabulas. Darba izstrādē izmantoti 33 literatūras avoti un tam pievienoti 5 pielikumi un 7 aprēķinu lapas.
Atslēgas vārdi Satiksmes drošība, P80, P35,
Atslēgas vārdi angļu valodā Traffic safety, P80, P35
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 09.01.2017 09:01:20