Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Nekustamā īpašuma pārvaldība
Nosaukums Komunālo pakalpojumu nodrošināšana dzīvojamo namu pārvaldīšanā
Nosaukums angļu valodā Utilities providing in real estate management
Struktūrvienība 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts
Darba vadītājs Laimdota Šnīdere
Recenzents Ņikita Kočanovs
Anotācija Darba autore, Santa Doniņa, RTU IEVF studiju programmas „Nekustamā īpašuma pārvaldības” 5. kursa studente bakalaura darbam „Komunālo pakalpojumu nodrošināšana dzīvojamo namu pārvaldīšanā” noteikusi mērķi - izpētīt komunālo pakalpojumu nodrošināšanas aktuālākās tehniskās un juridiskās problēmās un to risināšanas iespējas dzīvojamo māju pārvaldīšanā. Visa veida būvēs, - kā dzīvojamajās mājās tā inženierbūvēs ir svarīga komunālo pakalpojumu pieejamība. Analītiskajā daļā sagatavota vispārīga informācija par daudzdzīvokļu dzīvojamo namu pārvaldīšanas un apsaimniekošanas nozīmi, par dzīvokļu īpašnieku tiesībām un pienākumiem, kā arī par aktuālajiem normatīviem aktiem. Projekta aprēķinu daļā tiek pētīta katra komunālā pakalpojuma piegāde, piegādes tehniskā puse un juridiskā puse – līgumu slēgšana. Īpaša uzmanība vērsta uz tiešo norēķinu sistēmu no visām iesaistītajām pusēm, kas ir dzīvokļu īpašnieki, pārvaldnieki un pakalpojumu piegādātāji, ražotāji. Tiek pētīta siltumapgāde, ūdensapgāde, elektroapgāde un atkritumu izvešanas pakalpojums. Tehnoloģiskajā daļā tiek likts uzsvars uz rastajiem tehniskajiem risinājumiem resursu ietaupīšanai siltumapgādē un ūdensapgādē ar energopārvaldību. Rasts risinājums arī elektroapgādes pārtraukumu izskaušanai – rezerves jauda, kā arī resursu ekonomēšanā šķirojot atkritumus. Darba un dabas aizsardzība daļā aprakstīti ugunsdrošības, elektrodrošības, apkures sistēmu un dūmvadu drošības noteikumi, kā arī atkritumu otrreizējās pārstrādes iespējas. Bakalaura darbs sastāv no ievada, 4 daļām, secinājumiem un priekšlikumiem, un grafiskās daļas. Darba apjoms ir 63 lpp., bakalaura darbā iekļauti 15 attēli un 5 tabulas, bibliogrāfija – 32 avoti latviešu valodā.
Atslēgas vārdi Elektroapgāde, ūdensapgāde, siltumapgāde, atkritumu izvešana, komunālie pakalpojumi, namu pārvaldīšana
Atslēgas vārdi angļu valodā Power, water supply, garbage disposal, heating,real estate management
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 08.01.2017 10:32:36