Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Real Estate Management
Title in original language Komunālo pakalpojumu nodrošināšana dzīvojamo namu pārvaldīšanā
Title in English Utilities providing in real estate management
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Laimdota Šnīdere
Reviewer Ņikita Kočanovs
Abstract Darba autore, Santa Doniņa, RTU IEVF studiju programmas „Nekustamā īpašuma pārvaldības” 5. kursa studente bakalaura darbam „Komunālo pakalpojumu nodrošināšana dzīvojamo namu pārvaldīšanā” noteikusi mērķi - izpētīt komunālo pakalpojumu nodrošināšanas aktuālākās tehniskās un juridiskās problēmās un to risināšanas iespējas dzīvojamo māju pārvaldīšanā. Visa veida būvēs, - kā dzīvojamajās mājās tā inženierbūvēs ir svarīga komunālo pakalpojumu pieejamība. Analītiskajā daļā sagatavota vispārīga informācija par daudzdzīvokļu dzīvojamo namu pārvaldīšanas un apsaimniekošanas nozīmi, par dzīvokļu īpašnieku tiesībām un pienākumiem, kā arī par aktuālajiem normatīviem aktiem. Projekta aprēķinu daļā tiek pētīta katra komunālā pakalpojuma piegāde, piegādes tehniskā puse un juridiskā puse – līgumu slēgšana. Īpaša uzmanība vērsta uz tiešo norēķinu sistēmu no visām iesaistītajām pusēm, kas ir dzīvokļu īpašnieki, pārvaldnieki un pakalpojumu piegādātāji, ražotāji. Tiek pētīta siltumapgāde, ūdensapgāde, elektroapgāde un atkritumu izvešanas pakalpojums. Tehnoloģiskajā daļā tiek likts uzsvars uz rastajiem tehniskajiem risinājumiem resursu ietaupīšanai siltumapgādē un ūdensapgādē ar energopārvaldību. Rasts risinājums arī elektroapgādes pārtraukumu izskaušanai – rezerves jauda, kā arī resursu ekonomēšanā šķirojot atkritumus. Darba un dabas aizsardzība daļā aprakstīti ugunsdrošības, elektrodrošības, apkures sistēmu un dūmvadu drošības noteikumi, kā arī atkritumu otrreizējās pārstrādes iespējas. Bakalaura darbs sastāv no ievada, 4 daļām, secinājumiem un priekšlikumiem, un grafiskās daļas. Darba apjoms ir 63 lpp., bakalaura darbā iekļauti 15 attēli un 5 tabulas, bibliogrāfija – 32 avoti latviešu valodā.
Keywords Elektroapgāde, ūdensapgāde, siltumapgāde, atkritumu izvešana, komunālie pakalpojumi, namu pārvaldīšana
Keywords in English Power, water supply, garbage disposal, heating,real estate management
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 08.01.2017 10:32:36