Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums Farmācijas uzņēmuma vērtības palielināšanas iespējas
Nosaukums angļu valodā Possibilities to Increase the Value of a Pharmaceutical Company
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Dr.oec. I.Voronova
Recenzents Dr.oec. Darja Stepčenko
Anotācija Pasaules farmācijas tirgus kopējais apgrozījums 2014. gadā sastādīja 1 trilj. ASV dolāru, turklāt pasaules mērogā tam joprojām ir ievērojamas attīstības iespējas. Ņemot vērā pastāvīgo aktivitāti farmācijas uzņēmumu apvienošanās un pārņemšanas tirgū, kā arī uzņēmumu īpašnieku interesi paaugstināt sava uzņēmuma vērtību, biznesa tirgus vērtības modelēšana ir īpaši svarīga. Maģistra darbs sastāv no trīs daļām, tā kopējais apjoms ir 90 lappuses, tas satur 26 attēlus un 29 tabulas, ka arī darbu papildina 8 pielikumi. Maģistra darba mērķis ir izstrādāt farmācijas uzņēmuma vērtības palielināšanas projektu konkurētspējas veicināšanai. Pētījuma veikšanai autore izmantoja AS Grindeks konsolidētos finanšu pārskatus par 2012. – 2015. gadu. Pieejamie dati tika izmantoti, lai veiktu uzņēmuma finanšu analīzi un aprēķinātu uzņēmuma tagadnes vērtību. Pēc uzņēmuma pašreizējās vērtības novērtēšanas autore izstrādāja uzņēmuma vērtības paaugstināšanas projektu un aprēķināja uzņēmuma iespējamo vērtību pēc projektā izvirzīto priekšlikumu ieviešanas.
Atslēgas vārdi Uzņēmuma vērtēšana, vērtēšanas metodes, naudas plūsmas diskontēšanas metode, ieņēmumu pieeja, vidējā svērtā kapitāla cena, WACC, tagadnes vērtība, naudas plūsmas novērtēšana, vērtības paaugstināšana, Grindeks, farmācijas uzņēmums.
Atslēgas vārdi angļu valodā Business valuation, valuathion methods, discounted cash flow method, income approach, weighted average cost of capital, WACC, present value, estimating cash flow, increasing the value, Grindeks, pharmaceutical company.
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 08.01.2017 02:24:03