Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Economics
Title in original language Farmācijas uzņēmuma vērtības palielināšanas iespējas
Title in English Possibilities to Increase the Value of a Pharmaceutical Company
Department
Scientific advisor Dr.oec. I.Voronova
Reviewer Dr.oec. Darja Stepčenko
Abstract Pasaules farmācijas tirgus kopējais apgrozījums 2014. gadā sastādīja 1 trilj. ASV dolāru, turklāt pasaules mērogā tam joprojām ir ievērojamas attīstības iespējas. Ņemot vērā pastāvīgo aktivitāti farmācijas uzņēmumu apvienošanās un pārņemšanas tirgū, kā arī uzņēmumu īpašnieku interesi paaugstināt sava uzņēmuma vērtību, biznesa tirgus vērtības modelēšana ir īpaši svarīga. Maģistra darbs sastāv no trīs daļām, tā kopējais apjoms ir 90 lappuses, tas satur 26 attēlus un 29 tabulas, ka arī darbu papildina 8 pielikumi. Maģistra darba mērķis ir izstrādāt farmācijas uzņēmuma vērtības palielināšanas projektu konkurētspējas veicināšanai. Pētījuma veikšanai autore izmantoja AS Grindeks konsolidētos finanšu pārskatus par 2012. – 2015. gadu. Pieejamie dati tika izmantoti, lai veiktu uzņēmuma finanšu analīzi un aprēķinātu uzņēmuma tagadnes vērtību. Pēc uzņēmuma pašreizējās vērtības novērtēšanas autore izstrādāja uzņēmuma vērtības paaugstināšanas projektu un aprēķināja uzņēmuma iespējamo vērtību pēc projektā izvirzīto priekšlikumu ieviešanas.
Keywords Uzņēmuma vērtēšana, vērtēšanas metodes, naudas plūsmas diskontēšanas metode, ieņēmumu pieeja, vidējā svērtā kapitāla cena, WACC, tagadnes vērtība, naudas plūsmas novērtēšana, vērtības paaugstināšana, Grindeks, farmācijas uzņēmums.
Keywords in English Business valuation, valuathion methods, discounted cash flow method, income approach, weighted average cost of capital, WACC, present value, estimating cash flow, increasing the value, Grindeks, pharmaceutical company.
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 08.01.2017 02:24:03