Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Personāla motivēšana informācijas tehnoloģiju uzņēmumos"
Nosaukums angļu valodā "Staff Motivation in Information Technology Companies"
Autors Ivanda Sprūdža
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Greitāne Rita
Recenzents Saulītis Juris, profesors, Dr.oec.
Anotācija Informācijas tehnoloģiju nozare ir viena no perspektīvākajām un straujāk augošajām nozarēm pasaulē. Veiksmīga IT uzņēmuma viena no galvenajām panākumu atslēgām ir zinošs, profesionāls un motivēts personāls. Augstas personāla mainības riska apstākļos, personāla motivēšanai IT nozarē un uzņēmumu attīstībā kļūst arvien lielāka nozīme. Pētāmais objekts ir informācijas tehnoloģiju uzņēmums SIA „Visma Enterprise” un pētāmais priekšmets ir personāla motivēšana. Maģistra darba mērķis - izpētīt motivēšanas nozīmi, iespējas un ietekmi uz personāla mainību informācijas tehnoloģiju uzņēmumos un, izmantojot iegūtos izpētes rezultātus, pilnveidot personāla motivēšanu SIA „Visma Enterprise”. Maģistra darba praktiskā vērtība ir informācijas tehnoloģiju uzņēmuma personāla motivēšanas iespēju identificēšana un pilnveidošana. Maģistra darbs sastāv no 3 daļām – analītiskās, lietišķā pētījuma un projekta daļas. Darba noslēgumā tiek izdarīti secinājumi un sniegti priekšlikumi. Analītiskajā daļā autore apskata IT nozares attīstību, darba tirgus tendences, statistikas datus, personāla mainības un motivēšanas nozīmi un identificē galvenos IT nozares personāla vadības izaicinājumus. Lietišķā pētījuma daļā tiek apskatīta motivācijas un motivēšanas būtība un teorijas, aplūkotas motivēšanas iespējas un ietekme uz personāla mainību. Daļas ietvaros veikts SIA „Visma Enterprise” darbinieku motivācijas pētījums. Projekta daļā raksturots pētāmais objekts, tā darbība, struktūra un personāla skaits, sastāvs un mainība. Aplūkota pētāmā objekta esošā personāla motivēšana un aplūkotas uzņēmuma personāla motivēšanas sistēmas pilnveidošanas iespējas un potenciālos ieguvumus, kas saistīti ar personāla mainības samazināšanos. Maģistra darba apjoms ir 98 lapaspuses. Darbā iekļautas 30 tabulas, 28 attēli, 4 formulas un pievienoti 8 pielikumi. Darba izstrādē izmantoti 77 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi personāla motivēšana
Atslēgas vārdi angļu valodā staff motivation
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 05.01.2017 23:52:42