Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Personāla motivēšana informācijas tehnoloģiju uzņēmumos"
Title in English "Staff Motivation in Information Technology Companies"
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Greitāne Rita
Reviewer Saulītis Juris, profesors, Dr.oec.
Abstract Informācijas tehnoloģiju nozare ir viena no perspektīvākajām un straujāk augošajām nozarēm pasaulē. Veiksmīga IT uzņēmuma viena no galvenajām panākumu atslēgām ir zinošs, profesionāls un motivēts personāls. Augstas personāla mainības riska apstākļos, personāla motivēšanai IT nozarē un uzņēmumu attīstībā kļūst arvien lielāka nozīme. Pētāmais objekts ir informācijas tehnoloģiju uzņēmums SIA „Visma Enterprise” un pētāmais priekšmets ir personāla motivēšana. Maģistra darba mērķis - izpētīt motivēšanas nozīmi, iespējas un ietekmi uz personāla mainību informācijas tehnoloģiju uzņēmumos un, izmantojot iegūtos izpētes rezultātus, pilnveidot personāla motivēšanu SIA „Visma Enterprise”. Maģistra darba praktiskā vērtība ir informācijas tehnoloģiju uzņēmuma personāla motivēšanas iespēju identificēšana un pilnveidošana. Maģistra darbs sastāv no 3 daļām – analītiskās, lietišķā pētījuma un projekta daļas. Darba noslēgumā tiek izdarīti secinājumi un sniegti priekšlikumi. Analītiskajā daļā autore apskata IT nozares attīstību, darba tirgus tendences, statistikas datus, personāla mainības un motivēšanas nozīmi un identificē galvenos IT nozares personāla vadības izaicinājumus. Lietišķā pētījuma daļā tiek apskatīta motivācijas un motivēšanas būtība un teorijas, aplūkotas motivēšanas iespējas un ietekme uz personāla mainību. Daļas ietvaros veikts SIA „Visma Enterprise” darbinieku motivācijas pētījums. Projekta daļā raksturots pētāmais objekts, tā darbība, struktūra un personāla skaits, sastāvs un mainība. Aplūkota pētāmā objekta esošā personāla motivēšana un aplūkotas uzņēmuma personāla motivēšanas sistēmas pilnveidošanas iespējas un potenciālos ieguvumus, kas saistīti ar personāla mainības samazināšanos. Maģistra darba apjoms ir 98 lapaspuses. Darbā iekļautas 30 tabulas, 28 attēli, 4 formulas un pievienoti 8 pielikumi. Darba izstrādē izmantoti 77 literatūras avoti.
Keywords personāla motivēšana
Keywords in English staff motivation
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 05.01.2017 23:52:42