Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Nekustamā īpašuma pārvaldība
Nosaukums Nekustamā īpašuma vērtēšanas īpatnības tiesvedības vajadzībām
Nosaukums angļu valodā Real Estate valuation peculiarities of judicial proceedings
Autors Marina Rubana
Struktūrvienība 22501 IEVF Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedra
Darba vadītājs Jānis Viesturs
Recenzents Renāte Muskate
Anotācija Bakalaura darba tēma „Nekustamā īpašuma vērtēšanas īpatnības tiesvedības vajadzībām”. 2007 - 2010. gadu ekonomiskās krīzes ietekmē daudziem kredītņēmējiem samazinājās vai vispār pazuda ienākumi, kam sekoja grūtības norēķināties par kredītsaistībām un citiem maksājumiem. Kredītņēmēju parādsaistības palielinājās līdz brīdim, kad lietas nonāca tiesā, nolemjot veikt piedziņu uz nekustamo īpašumu, kurš nereti parādniekam bija vienīgais mājoklis. Līdz ar to parādnieki, cenšoties kavēt piedziņas procesu, veica dažādas darbības, ietekmējot arī nekustamā īpašuma vērtēšanas procesu. Bakalaura darba objekts ir īpatnības, ar kurām saskaras nekustamā īpašuma vērtētāji novērtējot objektu tiesvedības vajadzībām. Pētījuma priekšmets ir vērtēšanas īpatnību ietekme uz nekustamā īpašuma vērtību. Darba mērķis ir izpētīt nekustamā īpašuma vērtēšanas procesu tiesvedības vajadzībām, lai identificētu nekustamā īpašuma vērtēšanas īpatnības un noteiktu to ietekmi uz nekustamā īpašuma vērtību. Bakalaura darbs sastāv no analītiskās daļas, aprēķinu daļas, tehnoloģiskās daļas, darba un dabas aizsardzības daļas. Analītiskajā daļā tiek pētīti nekustamā īpašuma nonākšanas tiesvedībā iemesli, nekustamā īpašuma izsoles organizēšanas kārtība, atšķirības starp nekustamā īpašuma vērtēšanu tiesvedības vajadzībām un vērtējumiem, kas nav saistīti ar tiesvedības procesu. Darba aprēķinu daļā tiek veikta dzīvokļa novērtēšana tiesvedības vajadzībām divos gadījumos - apsekojot dzīvokļa iekštelpas un neapsekojot dzīvokļa iekštelpas, pielietojot pieņēmumus par tā tehnisko stāvokli. Tehnoloģiskajā daļā tiek parādīta dzīvokļa piespiedu pārdošanas vērtības aprēķinu gaita, izmantojot salīdzināmo darījumu pieeju. Darba un dabas aizsardzības daļā tiek aprakstīti nepieciešamie nosacījumi, lai darba vide būtu veselībai nekaitīga un droša. Bakalaura darbs sastāv no 4 daļām, 10 nodaļām, 12 apakšnodaļām, secinājumiem un priekšlikumiem un izmantotās literatūras un avotu saraksta. Kopējais apjoms - 64 lapaspuses, darbā iekļauti 6 tabulas, 13 attēli, 4 formulas un 2 pielikumi.
Atslēgas vārdi piespiedu pārdošanas vērtība, nekustamā īpašuma izsole, piedzņas vēršana uz nekustamo īpašumu
Atslēgas vārdi angļu valodā forced sale value, real estate auctions, insolvency process
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 05.01.2017 17:47:33