Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Real Estate Management
Title in original language Nekustamā īpašuma vērtēšanas īpatnības tiesvedības vajadzībām
Title in English Real Estate valuation peculiarities of judicial proceedings
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Jānis Viesturs
Reviewer Renāte Muskate
Abstract Bakalaura darba tēma „Nekustamā īpašuma vērtēšanas īpatnības tiesvedības vajadzībām”. 2007 - 2010. gadu ekonomiskās krīzes ietekmē daudziem kredītņēmējiem samazinājās vai vispār pazuda ienākumi, kam sekoja grūtības norēķināties par kredītsaistībām un citiem maksājumiem. Kredītņēmēju parādsaistības palielinājās līdz brīdim, kad lietas nonāca tiesā, nolemjot veikt piedziņu uz nekustamo īpašumu, kurš nereti parādniekam bija vienīgais mājoklis. Līdz ar to parādnieki, cenšoties kavēt piedziņas procesu, veica dažādas darbības, ietekmējot arī nekustamā īpašuma vērtēšanas procesu. Bakalaura darba objekts ir īpatnības, ar kurām saskaras nekustamā īpašuma vērtētāji novērtējot objektu tiesvedības vajadzībām. Pētījuma priekšmets ir vērtēšanas īpatnību ietekme uz nekustamā īpašuma vērtību. Darba mērķis ir izpētīt nekustamā īpašuma vērtēšanas procesu tiesvedības vajadzībām, lai identificētu nekustamā īpašuma vērtēšanas īpatnības un noteiktu to ietekmi uz nekustamā īpašuma vērtību. Bakalaura darbs sastāv no analītiskās daļas, aprēķinu daļas, tehnoloģiskās daļas, darba un dabas aizsardzības daļas. Analītiskajā daļā tiek pētīti nekustamā īpašuma nonākšanas tiesvedībā iemesli, nekustamā īpašuma izsoles organizēšanas kārtība, atšķirības starp nekustamā īpašuma vērtēšanu tiesvedības vajadzībām un vērtējumiem, kas nav saistīti ar tiesvedības procesu. Darba aprēķinu daļā tiek veikta dzīvokļa novērtēšana tiesvedības vajadzībām divos gadījumos - apsekojot dzīvokļa iekštelpas un neapsekojot dzīvokļa iekštelpas, pielietojot pieņēmumus par tā tehnisko stāvokli. Tehnoloģiskajā daļā tiek parādīta dzīvokļa piespiedu pārdošanas vērtības aprēķinu gaita, izmantojot salīdzināmo darījumu pieeju. Darba un dabas aizsardzības daļā tiek aprakstīti nepieciešamie nosacījumi, lai darba vide būtu veselībai nekaitīga un droša. Bakalaura darbs sastāv no 4 daļām, 10 nodaļām, 12 apakšnodaļām, secinājumiem un priekšlikumiem un izmantotās literatūras un avotu saraksta. Kopējais apjoms - 64 lapaspuses, darbā iekļauti 6 tabulas, 13 attēli, 4 formulas un 2 pielikumi.
Keywords piespiedu pārdošanas vērtība, nekustamā īpašuma izsole, piedzņas vēršana uz nekustamo īpašumu
Keywords in English forced sale value, real estate auctions, insolvency process
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 05.01.2017 17:47:33