Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Nekustamā īpašuma pārvaldība
Nosaukums Individuālo dzīvojamo māju vērtēšanas īpatnības, problēmas un risinājumi
Nosaukums angļu valodā Individual living house valuation specialities, problems and solutions
Autors Laura Pumpura
Struktūrvienība 22501 IEVF Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedra
Darba vadītājs Kristīne Fedotova
Recenzents Renāte Muskate
Anotācija Izvēlētā bakalaura darba tēma ir „Individuālo dzīvojamo māju vērtēšanas īpatnības, problēmas un risinājumi”. Bakalaura darba mērķis ir noteikt individuālo dzīvojamo māju vērtēšanas īpatnības un problēmas, kā rezultātā sniegt priekšlikumus individuālo māju vērtēšanas procesā. Bakalaura darba uzdevumi: 1. raksturot nekustamā īpašuma jēdzienu, klasifikāciju, raksturot nekustamā īpašuma tirgus attīstību ietekmējošos faktorus, raksturot nekustamā īpašuma attīstības tendences Latvijā, apkopot nekustamā īpašuma saistošo normatīvo bāzi; 2. noteikt individuālo māju vērtēšanas īpatnības un priekšrocības, balstoties uz autores veikto pētījumu un nekustamā īpašuma vērtētāju sniegtajām atbildēm; 3. izvirzīt individuālo māju vērtēšanas priekšrocības un trūkumus; 4. veikt individuālo māju vērtēšanu ar tirgus datu salīdzinošo pieeju; 5. izvirzīt nekustamā īpašuma vērtēšanas risinājumus, piedāvājot nekustamā īpašuma vērtēšanas galvenās vadlīnijas, kas apkopotas rokasgrāmatā; 6. raksturot nekustamā īpašuma vērtētāja darba un dabas aizsardzības prasības; 7. apkopot secinājumus un izvirzīt priekšlikumus individuālo dzīvojamo māju vērtēšanas pilnveidošanai. Bakalaura darba struktūra sastāv no anotācijām, ievada, četrām darba nodaļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Pirmajā nodaļā apkopots nekustamā īpašuma jēdziens un klasifikācija dažādu teorētiķu skatījumā, noteikti nekustamā īpašuma tirgus attīstības ietekmējošie faktori, apkopota nekustamā īpašuma statistikas informācija Latvijā, kā arī raksturota nekustamā īpašuma saistošā likumdošanas normatīvā bāze. Otrajā nodaļā autore veica anketēšanu ar mērķi noteikt individuālo māju vērtēšanas tendences vērtētāju skatījumā, izvirzīja individuālo māju vērtēšanas priekšrocības un trūkumus, raksturoja nekustamo īpašumu vērtēšanas metodes, kā arī veica individuālo māju vērtēšanu. Trešās nodaļas ietvaros autore raksturoja nekustamā īpašuma vērtētāja profesijas standartu, kā arī izstrādāja nekustamā īpašuma vērtēšanas rokasgrāmatu. Ceturtajā nodaļā veikts darba un dabas aizsardzības raksturojums. Nobeigumā izvirzīti secinājumi un priekšlikumi.
Atslēgas vārdi individuālo dzīvojamo māju vērtēšanas īpatnības, problēmas un risinājumi
Atslēgas vārdi angļu valodā Individual living house valuation specialities, problems and solutions
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 05.01.2017 12:02:55