Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Real Estate Management
Title in original language Individuālo dzīvojamo māju vērtēšanas īpatnības, problēmas un risinājumi
Title in English Individual living house valuation specialities, problems and solutions
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Kristīne Fedotova
Reviewer Renāte Muskate
Abstract Izvēlētā bakalaura darba tēma ir „Individuālo dzīvojamo māju vērtēšanas īpatnības, problēmas un risinājumi”. Bakalaura darba mērķis ir noteikt individuālo dzīvojamo māju vērtēšanas īpatnības un problēmas, kā rezultātā sniegt priekšlikumus individuālo māju vērtēšanas procesā. Bakalaura darba uzdevumi: 1. raksturot nekustamā īpašuma jēdzienu, klasifikāciju, raksturot nekustamā īpašuma tirgus attīstību ietekmējošos faktorus, raksturot nekustamā īpašuma attīstības tendences Latvijā, apkopot nekustamā īpašuma saistošo normatīvo bāzi; 2. noteikt individuālo māju vērtēšanas īpatnības un priekšrocības, balstoties uz autores veikto pētījumu un nekustamā īpašuma vērtētāju sniegtajām atbildēm; 3. izvirzīt individuālo māju vērtēšanas priekšrocības un trūkumus; 4. veikt individuālo māju vērtēšanu ar tirgus datu salīdzinošo pieeju; 5. izvirzīt nekustamā īpašuma vērtēšanas risinājumus, piedāvājot nekustamā īpašuma vērtēšanas galvenās vadlīnijas, kas apkopotas rokasgrāmatā; 6. raksturot nekustamā īpašuma vērtētāja darba un dabas aizsardzības prasības; 7. apkopot secinājumus un izvirzīt priekšlikumus individuālo dzīvojamo māju vērtēšanas pilnveidošanai. Bakalaura darba struktūra sastāv no anotācijām, ievada, četrām darba nodaļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Pirmajā nodaļā apkopots nekustamā īpašuma jēdziens un klasifikācija dažādu teorētiķu skatījumā, noteikti nekustamā īpašuma tirgus attīstības ietekmējošie faktori, apkopota nekustamā īpašuma statistikas informācija Latvijā, kā arī raksturota nekustamā īpašuma saistošā likumdošanas normatīvā bāze. Otrajā nodaļā autore veica anketēšanu ar mērķi noteikt individuālo māju vērtēšanas tendences vērtētāju skatījumā, izvirzīja individuālo māju vērtēšanas priekšrocības un trūkumus, raksturoja nekustamo īpašumu vērtēšanas metodes, kā arī veica individuālo māju vērtēšanu. Trešās nodaļas ietvaros autore raksturoja nekustamā īpašuma vērtētāja profesijas standartu, kā arī izstrādāja nekustamā īpašuma vērtēšanas rokasgrāmatu. Ceturtajā nodaļā veikts darba un dabas aizsardzības raksturojums. Nobeigumā izvirzīti secinājumi un priekšlikumi.
Keywords individuālo dzīvojamo māju vērtēšanas īpatnības, problēmas un risinājumi
Keywords in English Individual living house valuation specialities, problems and solutions
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 05.01.2017 12:02:55