Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana
Nosaukums Dzelzceļa būvniecības aktualitātes Latvijā - regulējums, problēmas un risinājumi
Nosaukums angļu valodā Recent development of railway construction in Latvia – rules, problems and solutions
Autors Ieva Dibeliusa
Struktūrvienība 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts
Darba vadītājs Tatjana Tambovceva
Recenzents Ņikita Kočanovs
Anotācija Maģistra darba mērķis ir izpētīt dzelzceļa būvniecības procesu Latvijā, tā regulējumu un aktuālās problēmas un piedāvāt iespējamos risinājumus. Darba mērķa sasniegšanai tika izvirzīti šādi uzdevumi: apkopot pieejamo informāciju, tiesību aktus, pieredzi un teoriju, izvērtēt dzelzceļa būvniecības plānošanas procesu, tā specifiku, identificēt jaunāko laiku dzelzceļa būvniecības procesa problēmas, izstrādāt priekšlikumus (risinājumus) procesu uzlabošanai. Darba hipotēze: Dzelzceļa būvniecības process un tās regulējums mūsdienās ir sarežģīts, un, plānojot dzelzceļa būvniecību, jāņem vērā daudzi faktori, lai novērstu vai risinātu problēmas būvniecības projekta realizācijas gaitā. Darba analītiskajā daļā ir veikta būvniecības statistikas kvantitatīvā un kvalitatīvā analīze par 2010.-2016. gadu, izveidots dzelzceļa būvniecību ietekmējošo faktoru katalogs, aprakstītas dzelzceļa būvniecības stadijas, analizēti būvniecības plānošanu ietekmējošie uzņēmuma iekšējie faktori, kravu un pasažieru pārvadājumu apjomus ietekmējošie faktori, uzskaitīti kritēriji, pēc kuriem tiek vērtēti dzelzceļa būvniecības projekta ieguvumi. Darba teorētiskajā daļā analizēti būvniecības projektēšanas teorētiskie aspekti, detalizēti aprakstīts būvniecības dokumentācijas process pa būvju grupām līdz būvniecības uzsākšanas brīdim, uzsverot dokumentācijas īpatnības katrai grupai, kā arī kopējos un atšķirīgos elementus, un uzskaitīti ar vides aizsardzību un teritoriālo plānošanu saistīti aspekti, kas jāņem vērā, plānojot dzelzceļa būvniecību. Praktiskajā daļā analizēta Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas būvuzraudzības dokumentācija, identificētas problēmas attiecībā uz būvniecības dokumentācijas kārtošanu un būvdarbu veikšanu, kā arī izteikti priekšlikumi būvuzraudzības procesa efektivitātes paaugstināšanai. Praktiskās daļas otrajā nodaļā, balstoties uz iepriekšējās darba nodaļās konstatēto, izstrādāti ieteikumi Rail Baltica projekta tālākai realizācijai un identificētas problemātiskās jomas, kurām būtu pievēršama uzmanība, un izteikti priekšlikumi risinājumiem, lai novērstu kavējumus projekta realizācijā. Darbā ir 110 lapas, 3 tabulas un 22 attēli, no tiem 20 attēli autores izveidoti; darbā izmantoti 84 avoti.
Atslēgas vārdi Dzelzceļš, dzelzceļa infrastruktūra, VAS "Latvijas dzelzceļš", Rail Baltica, dzelzceļa būvniecības plānošana, dzelzceļa būvniecības plānošanas dokumentācija, Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija.
Atslēgas vārdi angļu valodā Railway, railway infrastructure, SJSC "Latvijas dzelzceļš", Rail Baltica, railway construction planning, railway construction planning documentation, State railway technical inspectorate.
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 05.01.2017 11:08:32