Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Ražošanas uzņēmuma izmaksu optimizācija
Nosaukums angļu valodā Cost Optimization for a Manufacturing Company
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec. Konstantīns Didenko
Recenzents Zinātniskais asistents, Mg.oec. Mikus Dubickis
Anotācija Diplomprojekta autors: Daniels Kaģis Diplomprojekta darba vadītājs: Konstantīns Didenko Diplomprojekta tēma: „Ražošanas uzņēmuma izmaksu optimizācija” Diplomprojekts sastāv no 3 daļām: analītiskās daļas, aprēķinu daļas un tehnoloģiskās daļas. Darba analītiskā daļa sastāv no 3 apakšnodaļām. Pirmajā apakšnodaļā tiek sniegta vispārēja informācija par darbā analizēto uzņēmumu, ieskaitot: uzņēmuma darbības raksturojumu, nozares raksturojumu, uzņēmuma vadības un organizatoriskās struktūras aprakstu un ražošanas procesu. Otrajā apakšnodaļā ir veikta uzņēmuma finanšu rādītāju apskats. Trešajā apakšnodaļā veikta SVID analīze. Darba aprēķinu daļa sastāv no 3 apakšnodaļām. Pirmā aprēķinu daļas apakšnodaļa veltīta noliktavas apjoma plānošanas optimizācijas iespējām. Tiek apskatīti tādi izdevumi kā: materiālu zudumi un noliktavas izmaksas. Aprēķinu daļas otrajā apakšnodaļā autors piedāvā risinājumus uzņēmuma ražošanas jaudas pārslodzei. Trešā apakšnodaļa veltīta preventatīvu pasākumu ieviešanai, lai samazinātu materiālu zudumus. Tehnoloģiskajā daļā sniegts ieskats izmantotajās informācijas tehnoloģijās ar kuru palīdzību veikta prognozēšana noliktavas apjoma izmaiņām balstoties uz aprēķinu daļas pirmās nodaļas priekšlikumu. Diplomprojekta kopējais apjoms, neskaitot pielikumus, ir 74 lpp. Diplomprojektā atrodami 15 attēli, 28 tabulas, 18 formulas un 2 pielikumi.
Atslēgas vārdi Ražošanas uzņēmuma izmaksu optimizācija
Atslēgas vārdi angļu valodā Cost Optimization for a Manufacturing Company
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 04.01.2017 22:52:48