Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Ražošanas uzņēmuma izmaksu optimizācija
Title in English Cost Optimization for a Manufacturing Company
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Dr.oec. Konstantīns Didenko
Reviewer Zinātniskais asistents, Mg.oec. Mikus Dubickis
Abstract Diplomprojekta autors: Daniels Kaģis Diplomprojekta darba vadītājs: Konstantīns Didenko Diplomprojekta tēma: „Ražošanas uzņēmuma izmaksu optimizācija” Diplomprojekts sastāv no 3 daļām: analītiskās daļas, aprēķinu daļas un tehnoloģiskās daļas. Darba analītiskā daļa sastāv no 3 apakšnodaļām. Pirmajā apakšnodaļā tiek sniegta vispārēja informācija par darbā analizēto uzņēmumu, ieskaitot: uzņēmuma darbības raksturojumu, nozares raksturojumu, uzņēmuma vadības un organizatoriskās struktūras aprakstu un ražošanas procesu. Otrajā apakšnodaļā ir veikta uzņēmuma finanšu rādītāju apskats. Trešajā apakšnodaļā veikta SVID analīze. Darba aprēķinu daļa sastāv no 3 apakšnodaļām. Pirmā aprēķinu daļas apakšnodaļa veltīta noliktavas apjoma plānošanas optimizācijas iespējām. Tiek apskatīti tādi izdevumi kā: materiālu zudumi un noliktavas izmaksas. Aprēķinu daļas otrajā apakšnodaļā autors piedāvā risinājumus uzņēmuma ražošanas jaudas pārslodzei. Trešā apakšnodaļa veltīta preventatīvu pasākumu ieviešanai, lai samazinātu materiālu zudumus. Tehnoloģiskajā daļā sniegts ieskats izmantotajās informācijas tehnoloģijās ar kuru palīdzību veikta prognozēšana noliktavas apjoma izmaiņām balstoties uz aprēķinu daļas pirmās nodaļas priekšlikumu. Diplomprojekta kopējais apjoms, neskaitot pielikumus, ir 74 lpp. Diplomprojektā atrodami 15 attēli, 28 tabulas, 18 formulas un 2 pielikumi.
Keywords Ražošanas uzņēmuma izmaksu optimizācija
Keywords in English Cost Optimization for a Manufacturing Company
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 04.01.2017 22:52:48