Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Uzņēmuma darbības paplašināšanas projekts
Nosaukums angļu valodā Company's Activities Expanding Project
Autors Jekaterina Fedorenkova
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Dr.oec. Elīna Gaile-Sarkane
Recenzents Mg.oec. Iveta Stāmure
Anotācija Diplomprojekta tēma ir „Uzņēmuma darbības paplašināšanas projekts”. Diplomprojekta mērķis ir izstrādāt priekšlikumus uzņēmuma darbības paplašināšanai. Darbā ir trīs daļas: analītiskā, aprēķinu un tehnoloģiskā. Analītiskā daļa satur Latvijas ūdens transporta nozares raksturojumu, tirgus izpēti, uzľēmuma SIA “Dormez” raksturojumu, vides analīzi, finansiāla stāvokļa analīzi un SVID analīzi, Aprēķinu daļā darba autors izstrādāja 3 darbības paplašināšanas virzienus. Tehnoloģiskajā daļā ir aprakstīta uzľēmuma mājaslapas izveidošana un tā aktivitātes analīze. Diplomprojekta izstrādei izmantoti 24 literatūras avoti un interneta resursi. Diplomdarba apjoms 78 lapaspuses. Darbā iekļautas 42 tabulas, 24 attēls un 5 formulas.
Atslēgas vārdi paplašināšanas projekts, darbības paplašināšana, virzīšanas tirgū, mārketings, uzņēmuma darbība, uzņēmums, kuģu remonts, metālapstrāde, mājaslapa, mājaslapas izstrādāšana
Atslēgas vārdi angļu valodā expanding project, activities expanding, promotion, marketing, company activity, company, ship repair, metal processing, homepage, creating homepage
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 04.01.2017 16:54:31