Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Uzņēmuma darbības paplašināšanas projekts
Title in English Company's Activities Expanding Project
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Dr.oec. Elīna Gaile-Sarkane
Reviewer Mg.oec. Iveta Stāmure
Abstract Diplomprojekta tēma ir „Uzņēmuma darbības paplašināšanas projekts”. Diplomprojekta mērķis ir izstrādāt priekšlikumus uzņēmuma darbības paplašināšanai. Darbā ir trīs daļas: analītiskā, aprēķinu un tehnoloģiskā. Analītiskā daļa satur Latvijas ūdens transporta nozares raksturojumu, tirgus izpēti, uzľēmuma SIA “Dormez” raksturojumu, vides analīzi, finansiāla stāvokļa analīzi un SVID analīzi, Aprēķinu daļā darba autors izstrādāja 3 darbības paplašināšanas virzienus. Tehnoloģiskajā daļā ir aprakstīta uzľēmuma mājaslapas izveidošana un tā aktivitātes analīze. Diplomprojekta izstrādei izmantoti 24 literatūras avoti un interneta resursi. Diplomdarba apjoms 78 lapaspuses. Darbā iekļautas 42 tabulas, 24 attēls un 5 formulas.
Keywords paplašināšanas projekts, darbības paplašināšana, virzīšanas tirgū, mārketings, uzņēmuma darbība, uzņēmums, kuģu remonts, metālapstrāde, mājaslapa, mājaslapas izstrādāšana
Keywords in English expanding project, activities expanding, promotion, marketing, company activity, company, ship repair, metal processing, homepage, creating homepage
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 04.01.2017 16:54:31