Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Dokumentu aprites pilnveidošana valsts augstākās izglītības iestādē"
Nosaukums angļu valodā "Improvement of Document Circulation at a State Higher Education Institution"
Autors Signe Birgere
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Ščeulovs Deniss
Recenzents Dubickis Mikus, zin. asistents, Mg.oec.
Anotācija Maģistra darba autore ir Signe Birgere. Maģistra darba tēma ir Dokumentu aprites pilnveidošana valsts augstākās izglītības iestādē. Maģistra darba zinātniskais vadītājs ir asoc. prof., Dr. oec. Deniss Ščeulovs. Maģistra darba pētījuma objekts ir augstākās izglītības iestāde Rīgas Tehniskā universitāte. Maģistra darba priekšmets ir dokumentu aprites pilnveidošana Rīgas Tehniskajā universitātē. Maģistra darba mērķis ir izpētīt, iepazīties, apkopot un analizēt informāciju par dokumentu aprites pilnveidošanas iespējām RTU. Nostiprināt un paplašināt teorētiskās un praktiskās zināšanas par dokumentu apriti un tās pilnveidošanas iespējām. Maģistra darbs sastāv no trīs daļām – analītiskās, lietišķās pētījumu un projektu daļas. Analītiskajā daļā autore sniedz ieskatu par augstākas izglītības nozares attīstību, par studiju līmeņiem un finansējumu, raksturo RTU darbību, apskatot sasniegtos un izvirzītos mērķus, apskata dokumentu aprites raksturojumu augstākās izglītības iestādē, analizē dokumentu apriti RTU, kā arī piedāvā SVID analīzi RTU dokumentu apritei. Lietišķajā pētījumu daļā autore apkopo dažādu autoru sniegto informāciju par dokumentu pārvaldības raksturojumu, apskata dokumentu aprites pilnveidošanas iespējas augstākās izglītības iestādē, apskatot procesus iestādē par suvenīru iegādi, vienotu pieteikumu darbam ar visām informācijas sistēmām un apmaksas dokumentu vienotu sistēmas izveidi. Projektu daļā autore kā dokumentu aprites pilnveides iespējas augstākās izglītības iestādē apskata un piedāvā ieviest elektronisku suvenīru iegādes procesu, vienotu pieteikuma izveidi visām informācijas sistēmām un vienotu apmaksas dokumentu sistēmas izveidi. Autore apskatīja kā būtu jārīkojās lai šos projektus varētu ieviest, apskatīja iesaistītos darbiniekus, kādas darbības būtu jāveic lai ieviestu projektus, izvērtēja cik laika process aizņem šobrīd un cik laika tas aizņems pēc projekta ieviešanas. Maģistra darbs izstrādāts latviešu valodā. Maģistra darba apjoms ir 83 lapas, tajā iekļauti 35 attēli, 19 tabulas, 7 formulas, 65 informācijas avoti, 1 pielikums.
Atslēgas vārdi dokumentu aprite, dokumentu pārvaldība, pilnveidošana
Atslēgas vārdi angļu valodā document exchange, document management, improvement
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 04.01.2017 09:57:51