Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Dokumentu aprites pilnveidošana valsts augstākās izglītības iestādē"
Title in English "Improvement of Document Circulation at a State Higher Education Institution"
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Ščeulovs Deniss
Reviewer Dubickis Mikus, zin. asistents, Mg.oec.
Abstract Maģistra darba autore ir Signe Birgere. Maģistra darba tēma ir Dokumentu aprites pilnveidošana valsts augstākās izglītības iestādē. Maģistra darba zinātniskais vadītājs ir asoc. prof., Dr. oec. Deniss Ščeulovs. Maģistra darba pētījuma objekts ir augstākās izglītības iestāde Rīgas Tehniskā universitāte. Maģistra darba priekšmets ir dokumentu aprites pilnveidošana Rīgas Tehniskajā universitātē. Maģistra darba mērķis ir izpētīt, iepazīties, apkopot un analizēt informāciju par dokumentu aprites pilnveidošanas iespējām RTU. Nostiprināt un paplašināt teorētiskās un praktiskās zināšanas par dokumentu apriti un tās pilnveidošanas iespējām. Maģistra darbs sastāv no trīs daļām – analītiskās, lietišķās pētījumu un projektu daļas. Analītiskajā daļā autore sniedz ieskatu par augstākas izglītības nozares attīstību, par studiju līmeņiem un finansējumu, raksturo RTU darbību, apskatot sasniegtos un izvirzītos mērķus, apskata dokumentu aprites raksturojumu augstākās izglītības iestādē, analizē dokumentu apriti RTU, kā arī piedāvā SVID analīzi RTU dokumentu apritei. Lietišķajā pētījumu daļā autore apkopo dažādu autoru sniegto informāciju par dokumentu pārvaldības raksturojumu, apskata dokumentu aprites pilnveidošanas iespējas augstākās izglītības iestādē, apskatot procesus iestādē par suvenīru iegādi, vienotu pieteikumu darbam ar visām informācijas sistēmām un apmaksas dokumentu vienotu sistēmas izveidi. Projektu daļā autore kā dokumentu aprites pilnveides iespējas augstākās izglītības iestādē apskata un piedāvā ieviest elektronisku suvenīru iegādes procesu, vienotu pieteikuma izveidi visām informācijas sistēmām un vienotu apmaksas dokumentu sistēmas izveidi. Autore apskatīja kā būtu jārīkojās lai šos projektus varētu ieviest, apskatīja iesaistītos darbiniekus, kādas darbības būtu jāveic lai ieviestu projektus, izvērtēja cik laika process aizņem šobrīd un cik laika tas aizņems pēc projekta ieviešanas. Maģistra darbs izstrādāts latviešu valodā. Maģistra darba apjoms ir 83 lapas, tajā iekļauti 35 attēli, 19 tabulas, 7 formulas, 65 informācijas avoti, 1 pielikums.
Keywords dokumentu aprite, dokumentu pārvaldība, pilnveidošana
Keywords in English document exchange, document management, improvement
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 04.01.2017 09:57:51